İlim ve edebiyat eseri sahiplerini koruyan birlikten biri olan İLESAM nedir, nasıl üye olunur, birlik organları, üyelik formu gibi bilgileri öğrenin.

Müzik, sinema, tiyatro, edebiyat gibi alanlarda hizmet veren sanatçı iseniz ürettiğiniz eserler üzerinden sahiplik almanız gerekecektir. Bu sahiplik eserlerinizi izinsiz kullanımının önüne geçmek ve bir meslek kuruluşu ile mali ve manevi haklarınızın koruması ile gerçekleşecektir. İlim ve edebiyat eserleri konusunda Türkiye’de yetkili kuruluş, İLESAM’dir.

İLESAM hakkında öğrenilmesi gereken çok detaylar bulunur. Üyeliğinizi meslek birliğinde tamamlayarak hak sahibi olacağınız eseriniz için söz sahibi olabilirsiniz. İLESAM, eser sahiplerinin hangi alanlarda telif hakkını koruduğunu öğrenmek, birlik organlarının neler yaptığını ve nasıl üye olacağınıza dair tüm detayları öğrenmeniz ile mümkün olacaktır.

İLESAM Nedir?

İLESAM Nedir

İLESAM, ilim ve edebiyat eser sahiplerini mali ve manevi olarak koruyan, 1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu ile hayata geçmiş, 1987 yılında kurulan, merkezi Ankara olan meslek birliğidir. Bir dernek veya vakıf olmamakla birlikte 1987 yılında tüzel kişilik ünvanı alarak faaliyete geçmiş olan kuruluştur.

İLESAM kanunlarının yayınladığı bilgilere göre müzik, güzel sanatlar, sinema ve ilim/edebiyat olmak üzere fikri eserler 4 ana kategoride toplanmıştır. Müzik, güzel sanatlar ve sinemanın dışında kalanlar bilgisayar programı, edebiyat, mimari gibi alanlar oluşmaktadır. Eser sahipleri meslek birliğine üye olduğunda tüm hakları (mali ve manevi) İLESAM sorumluluğu altında bulunur.

İLESAM sorumluluğu altında bulunan ve korumakla yükümlü olduğu bazı ilim eser sahipliği alanları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Sağlık Bilimleri (Hemşirelik, Tıp, Eczacılık, Ruh ve Sinir hastalıkları, Diş hekimliği)
 • Sosyal Bilimler (Psikoloji, Ekonomi, Siyaset bilimi, Coğrafya, Hukuk, Antropoloji, İletişim, İşletme, Fioloji, Tarih, Eğitim, Felsefe, Edebiyat, İlahiyat, Uluslararası ilişkiler, Arkeoloji vb.)
 • Mimarlık (Endüstriyel tasarım, Şehir ve bölge tasarımı, Restorasyon, Mimari tasarım)
 • Yaşam Bilimleri (Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Bioteknoloji)
 • Matematik
 • Astrofizik ve Astronomi
 • Güneş ve Güneş Sistemleri
 • Mühendislik
 • Fizik
 • Kimya
 • Tarımsal Bilimler

Koruma altında olan edebiyat eser sahipliği alanları ise aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Fıkra
 • Çocuk edebiyatı
 • Hikaye
 • Roman
 • Şiir
 • Hatıra
 • Tercüme
 • Gezi
 • Biyografi
 • Fikir
 • Araştırma
 • Edebi tenkit
 • İnceleme

İLESAM Açılımı Nedir?

İLESAM Açılımı Nedir

Müzik, güzel sanatlar, sinema ve ilim/edebiyat alanında eser sahiplerini mali ve manevi olarak korumakla yükümlü olan İLESAM açılımı: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği.

İLESAM Kaç Üyeden Oluşur?

İLESAM Kaç Üyeden Oluşur

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği olarak bilinen İLESAM hakkında toplamda kaç üyeden oluştuğu bilgisi herkesçe merak edilmektedir. Meslek birliğinin web sitesinde yayınladığı bilgilere göre toplamda 3000 civarı üyeden oluşmaktadır. İlim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren ve bu alanda en büyük meslek birliği statüsünde olan kuruluştur. Ayıraca isminde ‘Türkiye’ ibaresi bulunan tek meslek birliği olma ünvanını taşımaktadır.

İLESAM Ne İş Yapar?

İLESAM Ne İş Yapar

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, eser sahiplerinin çıkarlarını korumak adına hakların idaresi, takibi, ücretlerin tahsili ve hak sahiplerine dağıtımına kadar süreçleri kontrol eder. Meslek birliğine üye olduğunuzda hangi eserlerinizi koruma altına alınacağı hakkında bilmeniz gereken bazı durumlar söz konusu olacaktır.

İLESAM hizmet amaçları kapsamında aşağıdaki eserleri koruma altına alır ve doğrultusunda hak dağıtımını eser sahibine verir:

 • Bilgisayar programları: Herhangi bir şekilde, biçimde, dilde yazı ile ifade olunan eserleri kapsamaktadır.
 • Pandomimalar gibi sözsüz sahne eserleri
 • Program sonucu bitirilen hazırlık tasarımları
 • Yazılı kareografi eserleri ve nevi rakslar
 • İlmi mahiyette ve teknik fotoğraf eserleri (bedii vasfı bulunmaması)
 • Projeler
 • Planlar
 • Haritalar
 • Şehircilik tasarım projeleri
 • Coğrafya ve topografya
 • Krokiler
 • Resimler
 • Mimari maketler
 • Çevre, endüstri ve sahne tasarım projeleri
 • Her çeşit benzeri mimari eserler

Kısaca yukarıdaki bilim ve edebiyat türünde eserleriniz var ise meslek birliğinde geçen esaslara göre mali hak takibi yapılabilecektir. Ayrıca izinsiz kullanım veya benzeri hak talebi oluştuğu durumlarda meslek birliği, tazminat, telif ücretleri konusunda sizi bilgilendirecek ve ücret tahsilini kolaylıkla yapabileceksiniz.

İLESAM üyelerin ortak çıkarlarını korumak adına aşağıdaki gibi süreçlere başvurur ve yapar:

 • Sosyal tesisler açmak veya kurmak
 • Yargı yoluna başvurarak idari takipte bulunmak
 • Lokal yerler açarak onları işletmek
 • Mesleki yayınlar yaparak halkı bilinçlendirmek
 • Kendi üyeleri veya üye dışında olan kişilere ait özel kurslar açmak
 • Türkiye ve uluslararası varlığını sürdüren idari olarak kurum, kuruluş, tüzel veya gerçek kişilerle mesleki ilişki kurmak
 • Meslek birliğine özel olan diğer faaliyetleri içermek
 • Üyeler tarafından bildiride bulunmuş, bulunulmamış herhangi bir eserin ticari olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol etmek
 • Herhangi bir fikir ve sanat eserinin izinsiz kullananlar için önlemler geliştirmek
 • Sosyal hizmetler ve yardım sandığını üyeleri için açmak

İLESAM Telif Ücretleri Ne Kadar?

Meslek birliği üyelerinin eserleri konusunda yetki belgesi olduğunda eserle ilgili mali hak ve telif ücretleri konusunda tahsilini, sanatçıya verecektir.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne üyeliğini tamamlayan kişiler, telif hakkını meslek birliğine hak sahibinin bulunduğu şekilde devreder. Eserin yayım ve satışlarının içerdiği meslek birliğince hazırlanan ‘Tip Yayın Sözleşmesi’ ile birlikte yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Bu belge ile birlikte İLESAM’a ödenecek olan telif ücretlerinin tahsili adına Fikir ve Sanat Eserlerinin yönetmeliği hakkında bilgilerin doldurulması istenecektir. Belge de yayım ve seri numarası, yıl kodu, yayımcı rumuzu, il kodu bilgilerin eksiksiz olması gerekmektedir. Bunlar tamamlandığında meslek birliği telif hakkı sahibine ödeme yapacaktır.

Herhangi talep bildirilmesinden sonra meslek birliğine ödenen ücretler, sanatçıya veya eser sahibine %20 birlik payı düşüldükten sonra dağıtımı yapılır. Bu sebeple İLESAM telif hakkı ücretleri değişkendir. Meslek birliği, eser sahibi iznini aldıktan sonra eserin basılması gerekiyorsa bastırıp satışa koyabilir. Ayrıca eserin mali hakkını, üçüncü kişilere devretmek için eser sahibinin mali haklarını telif ücreti ile saklı tutabilir.

Meslek birliğine üye olduğunuzda herhangi bir koşulda meydana gelen idari ve adli takip içinde harekete geçecektir. Üyeliğiniz ve yetki belgeniz olduğunda birlik sizin adınıza tazminat, idari girişimlerde bulunmak gibi durumları kontrol eder. Bu gibi durumlar meydana gelirse eğer idari ve adli takibat kuruluşa ait olup, avukat masrafları, yüzde 20 tazminat birlik payı ve diğer masraflar düşüldüğünde sanatçıya geri ödenecektir.

İLESAM Ekşi

İLESAM Ekşi

Meslek birliğinin faaliyetleri konusunda ulaşılabilecek kaynaklardan birisi de ekşi sözlüktür. İLESAM ekşi sözlük başlığı altında genel olarak insanlar, kurumun üyelerine karşı gerçekleştirdiği sorumlulukları anlatmış. Özellikle 90’lı yılların insanlar tarafından sıklıkla ziyaret edildiğinden bahsetmiştir.

Edebi veya ilmi alanda oluşturduğunuz eseriniz varsa meslek birliğinin sayfasını kontrol edebilir veya Türkiye’de en çok kullanılan sözlük sitesini tercih edebilirsiniz. 2002 yıllarından itibaren girilen entry’ler dikkat çekmekte ve üyelerin çalışmalarından bahsetmektedir.

İLESAM’a Nasıl Üye Olunur?

İLESAM’a Nasıl Üye Olunur

Meslek birliğinin faaliyetleri kapsamında yer alan eser türlerine ilişkin eserleriniz bulunuyorsa İLSEM’e üye olabilirsiniz. Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıt olmak isteyenler gerçek veya tüzel kişiliklerden herhangi biri olmak zorundadır. Birliğe kayıt olmak için genellikle istenen belgeler; başvuru formu, basılı eser örnekleri, özgeçmiş ve nüfus cüzdanı fotokopisidir.

İLESAM’a üyeliğini tamamlamak isteyen başvuru sahipleri, yönetim kurulunca her sene belirlenen giriş aidat ücreti ve yıllık aidatı ödemek ile yükümlüdür. Bu ücret henüz 2023’te açıklanmamasına rağmen 2022 yılında giriş aidatı 100 TL ve yıllık aidatı 100 TL idi.

Eser ile ilgili mali hak talebi ve telif hakkı kazancı elde etmek için üyeler eser ile ilgili Yetki Belgesi’ni doldurarak her eserin birer kopyası olacak biçimde meslek birliğine teslim etmek zorundadır.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)’a kayıt olmak isteyen başvuru sahipleri aşağıdaki belgeleri getirmesi gerekir:

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Özgeçmiş
 • İLESAM Üyelik başvuru formu (eksiksiz doldurmak ve imzalamak gerekecektir)
 • Daha önce yayınlanmış eserlerin birer örnekleri
 • Şahıs şirketleri için: Üye için yayınevini temsilen yetkili olduğunu gösteren antetli kağıdın üzerine yazılmış, kaşeli ve imzalı yazı
 • Tüzel kişilikler için: Temsili üyelik gerçekleştiyse yayınevi ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Tüzel kişilikler için: Üye olanların temsili olarak yetkili olduğuna dair şirket tarafından hazırlanan imza sirküleri fotokopisi ve kaşeli yazısı

İLESAM Üyelik Başvuru Formu Nereden Bulunur?

Meslek birliğine başvuru esnasında gerekli olan üyelik başvuru formu zorunlu olarak istenenler arasındadır. Birçok insan üyelik formunun nerede olduğunu merak etmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek İLESAM üyelik başvuru formunu bulabilirsiniz:

 • İlk olarak web tarayıcı veya mobil tarayıcı üzerinden kuruluşun web adresini ilgili alana giriniz.
 • Meslek birliğinin ana sayfasına geliniz ve menülerin bulunduğu alana ulaşın.
 • Menüde bulunan logonun hemen altında ‘Üyelik İşlemleri’ başlığına mouse’un üzerine gelerek biraz bekleyin.
 • Daha sonra açılacak menüden ‘Üyelik başvuru formu-yetki belgesi’ yazılı alana bir kez tıklayın.
 • Üyelik işlemleri başlığı altındaki aynı kısma sağ tik yaparak diğer sayfada açınız.
 • Üyelik formu, yetki belgesi ve kurumsal üyelik formu belgelerini indirmek için yazıya bir kez tıklayın.

Üyelere Sağlanan Olanaklar Nelerdir?

Türk bilim ve edebiyat alanında sağlanan eserleri koruma altına alan İLESAM, katkıda bulunan üyeleri kendi bünyesinde desteklemektedir. Eser sahiplerini mali ve manevi haklarını korumak adına gelişmiş özellikleri kullanarak intihal konularında hassas şekilde ilerlemektedir. Üyeliğini tamamlamış ve yetki belgesi ile onaylanmış eserler, meslek birliğince masraflar karşılanmak üzere kuruluş tarafından sağlanır.

İntihal, korsan veya izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan hak ihlallerinde meslek birliği olası kişi ve kurumlara dava açarak hakkı olan telif ücretlerini eser sahibine ödeyecektir. Bu yüzden üyeliğe tanımlanan her kişi veya tüzel kişilik belirli sözleşmeleri yerine getirerek hukuki anlamda da koruma altına alınmış olur.

İLESAM’a üye olan herhangi kişi veya tüzel kişilikler, aşağıdaki gibi olanaklara sahip olacaktır:

 • Herhangi bir eser sahibi ile ilişkili mali ve manevi haklar söz konusu olduğunda mahkeme tarafından meslek birliği bilirkişi olarak görevlendirilecektir.
 • Meslek birliğine kayıtlı olan herhangi bir eser, mahkeme ve resmi kurumlar tarafından eser sahibi tanımı olarak delil niteliği taşıyacaktır.
 • Ülke genelinde gerçekleşen ve eser sahibinin özellikle mali ve manevi alanda gerçekleşen eğitim faaliyetlerine üyeler, ücretsiz olarak katılma hakkı bulunur.
 • Meslek birliğince gerçekleşen salonlarda, yerel veya uluslararası olarak kitap fuarlarında eser icrası ve sunuş yapma imkanları sağlanmaktadır.
 • Ücretsiz olarak meslek birliği tarafından sağlanan ulusal veya uluslararası kitap fuarlarında stantlarda eser sergileme, satışa sunma fırsatı sağlanır.
 • Kitap fuarlarının meslek birliğince temin edilen stantlarda Türkiye ve uluslararası olacak şekilde ücretsiz olarak imza günü düzenlemelerine olanak sağlanır.

İLESAM Üyelik Türleri Nelerdir?

İLESAM Üyelik Türleri Nelerdir

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) üyeliği ile ilgili olarak tüzükte açıklanan bilgiye göre öngörülen bilgileri taşıyan herkes üye olabilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir kişi üye olmaya veya üye kalmaya zorlanmamaktadır. Aynı zamanda bu meslek birliğine üye olduğunuzda aynı faaliyette başka birliğe üye olamazsınız.

Genel kurulca sağlanan şartlardan biri olan yıllık aidat ve giriş aidatını ödeyen her kişi 2 farklı türde üyeliği öğrenebilir. Meslek birliğine üye olurken bilmeniz gereken asıl üye ve yararlanan üye adı altında 2 tip üyelik olacağıdır.

Meslek birliğine asil üye olarak katılmak için aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:

 • Medeni hakların kullanma yetkisi veya ehliyetine sahip olmak
 • İLESAM birliğinin koyacağı esas ve ölçütlere uygunluk koşullarını sağlamak
 • Eser sahibi gerçek kişi olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen öngörülere sahip olmak

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) yararlanan üye sınıfında yer almak için aşağıdaki gereklilikleri sağlamanız istenmektedir:

 • Medeni hakların kullanma yetkisi veya ehliyetine sahip olamayanlar için vasi ya da velileri
 • Doğrudan olarak eserin, eseri meydana getirmeyecek biçimde, miras, devren veya iktisap yolu ile kullanma yetkisine sahip olan kişiler
 • Genel kurulda oy kullanmama koşulu ile birlik organlarında görev almayanlar ve genel kurula katılabilenler

Üyelik Başvuru Adımları Nelerdir?

Asil üye veya yararlanan üyeler gereken koşulları sağladıklarında istenen belgeler ile birlikte meslek birliğine başvurularını yapabilirler. Başvuru için gerçek ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvuru yapabileceklerdir. Üyelik başvurusunda aranan temel husus, kanun, tüzük ve birlik tüzüğünde yer alan bilgilerdir.

Başvuru gerçekleşmesinin ardından yönetim kurulunca karara bağlanarak başvuru yapan kişiye yazı ile 30 gün içerisinde haber verilir. Kabul edilenler ise yararlanan ve asil üye olarak ayrı ayrı defterlerde sıra numarası olarak kayıtlı olurlar.

Başvuru sonrasında veya öncesinde bazı durumlarda üyelik uyuşmazlığı medyana gelmektedir. Bu gibi durumlarda olası çıkacak uyuşmazlar, federasyonca karar bağlanacaktır. Eğer federasyon kurulmamış ise Bakanlık kararı tarafından çözümlenecektir. Genellikle üyeler ile ilgili uyuşmazlık birlik genel kurulunda çözümlenecektir.

Üyelik Sonrası Gerçekleşen İşlemler Nelerdir?

Üyelik sonrasında yapılması gereken ve uyulması gereken tüzükte yer alan bilgiler olacaktır. Üyeliğinizi tamamladığınızda İLESAM birlik organları sizlere gereken bilgiyi sağlayacaktır. Ancak bazı durumlarda üyelikten çekilme gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Üyelik sonrası gerçekleşen işlemlere dayanak olarak gösterilen bazı durumlar aşağıdaki gibidir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi İLESAM birliği tarafından ölüm veya tüzel kişiliği sona ermesi ile gerçekleşecektir. Bunlar olursa eğer, üye meslek birliğinden çıkarılacak ve yönetim kurulunca açıklanmasının ardından defterde tutulan kayıtlar silinecektir. Ayrı üyeliği sona eren kişilerin yetki belgelerinin süresinin bitiminden 1 yıl olarak ve birliğe karşı sorumlulukları devam etmektedir.

Üyelikten Çekilme

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyelik işlemi tamamlayan tüzel veya gerçek kişilerin üyelikten çekilme kararları saklı tutulur. Kısaca yazılı olarak başvuru yaptığınızda üyelikten çekilebilirsiniz. Bu gerçekleşirse eğer üyeliğiniz sona erecektir.

İLESAM Üyeliğinden Nasıl Çıkılır?

İLESAM üyeliğinden çıkmak istediğinizde ‘Üyelikten Çekilme’ başlığı altında yazan yolu deneyerek üyelikten çıkabilirsiniz. Bireysel başvurudan ziyade asıl ve yararlanan üyelerin bazı durumlar gerçekleşirse üyeliği sona erer. Yönetim kurulu önerisi ve Hassasiyet kurulu kararı ile noter aracılığıyla 7 gün içerisinde bilgi vermek koşuluyla üyelikten çıkartılırsanız, aşağıdaki konulara dikkat etmeniz gerekecektir:

 • Bir yıl zaman geçmesine ve yazılı uyarı almanıza rağmen üyelik ödentisi vermeyince üyelikten çıkartılabilirsiniz
 • Meslek birliğinin amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak, kasıtlı eylem ve davranışta bulunmak
 • Yazılı uyarılara aldırmaksızın yetki belgesine aykırı davranışlarını sürdürmek
 • Asil üye sınıfında iseniz 3 genel kurul toplantısına özür bildirmeden ve arka arkaya katılmamak

İLESAM Birlik Organları Nelerdir?

Her meslek birlikte olduğu gibi Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde de birlik organları mevcuttur. Bu, üye olacak kişiler tarafından çoğu zaman önemsiz bilgi olarak kabul edilse de birliğin nasıl çalıştığına dair öğrenmeniz gereken yol haritası olabilir. Bu nedenle birliğin zorunlu organlarına yakından incelemeniz önemlidir.

İLESAM birlik organları aşağıdaki gibidir:

 • Genel Kurul
 • İLESAM Yönetim Kurulu
 • Teknik Bilim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Hassasiyet Kurulu
 • Bilişim Kurulu
 • Radyo-Televizyon ve Yayın Kurulu

Genel Kurul Görevleri Nelerdir?

Genel kurul birlikleri asil üyelerden oluşmakla birlikte aşağıdaki gibi yetki ve görevleri bulunmaktadır:

 • Kurulca ön görülmesi yapılan raporları incelemek ve karara bağlamak
 • İLESAM bütçe tasarısı hakkında görüşme yapmak ve karar vermek
 • Üyelik türü ile ilgili uyuşmazlık durumlarına karar vermek
 • Hassasiyet kurulunun yedek ve asıl üyelerini, yönetim kurulu, teknik bilim kurulu ve denetleme kurulunu seçmek
 • Yönetim kurulu hesaplarını inceleyerek ibraz etmek
 • Şube açılması ve kapatılmasına yönelik Merkez müdürlüğünce karar vermek
 • Federasyon temsilcilerini katılma kararı alarak seçmek
 • Eserler ile ilgili izinsiz kullanıma ilişkin önlemler almak
 • Yıllık ve giriş ödentilerin ne kadar olacağı ve tazminatlarda alınacak birlik payının miktarını belirlemek

İLESAM Yönetim Kurulu Görevleri Nelerdir?

En az 5 üye ile toplanan İLESAM Yönetim Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Genel kurula sunmak için bütçeyi hazırlamak
 • Genel kurula sunmak üzere meslek birliğinde yer alan değişiklik ile ilgili önerileri hazırlamak
 • Eser sahiplerinin çıkarlarını korumak adına hak idaresi ve takip için çalışmalar yaparak üye hakkı tecavüzü durumlarında ilişkili yerlere başvuruda bulunmak
 • Telif ücretlerinden kesilecek birlik payı, tazminat, kullanım tarzına göre tarifeleri yaparak genel kurula göndermek
 • Eser sahiplerine yardımcı olacak ve birliğe katkıda bulunmak için sözleşme tiplerini hazırlamak
 • Yararlanan ve asıl üyelerin başvurularına karar vermek
 • Birlik tüzüğü ve mevzuatta geçen diğer işleri yerine getirmek

Teknik Bilim Kurulu Ne İş Yapar?

Asil üye sayısınca yedek üye seçilen, iki yıllığına genel kurul tarafından asil üyelerden oluşan İLESAM teknik bilim kurulu aşağıdaki işleri yapmaktadır:

 • Meslek birliği ile ilgili uzmanlık gerektiren konulardan gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak
 • Yönetim kurulu istediğinde raporlar düzenlemek
 • Araştırılması yapılan herhangi bir raporu ilgili kurullara göndererek önerilerde bulunmak
 • Meslek birliği tüzüğünde yer alan diğer koşulları yerine getirmek

Denetleme Kurulu Görevleri

Genel kurulda bulunan asil üyeler arasından iki yıllığına gizli oy ile seçilen ve en az 3 üyeden oluşan denetleme kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini incelemek
 • Altı ayı geçmeyecek koşulu ile birlik tüzüğünde yer alan esaslara göre denetler
 • Sonuçlar düzenlendiğinde ilgili raporları genel kurula sunmakla yükümlüdür
 • Raporların bir örneğini ilgili Bakanlığa göndermek

Hassasiyet Kurulu Nedir?

Genel kurulunun asil üyeleri arasından en az 3 üyeden oluşan iki yıllık için seçilen İLESAM Hassasiyet Kurulu aşağıdaki gibi görev ve yetkileri bulunur:

 • Disiplin yönergesini hazırlayan tek kurul olma özelliğini taşır
 • Hazırlanan disiplin yönergesi yönetim kurulu tarafından incelenir ve genel kurulca onaylanır
 • Üyelikten çıkarma cezası vermek
 • Tüzükte yer alan hallere göre diğer disiplin cezalarını vermek
 • Federasyon hassasiyet kurallarına, hassasiyet kurulu karşı çıkabilme hakkı bulunur ve ayrıca itiraz olunmayan kararlara karşı yargı yolu açıktır

Bilişim Kurulu Ne İş Yapar?

Genel kurulda bulunan asıl üyeler arasından iki yıllığına en az 3 üyeden oluşan Bilişim Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim kuruluna bildirmek üzere bilgisayar programları üzerinden veri tabanları ve Web siteleri ile çalışmalar yapmak
 • Bilişim sektöründen gelen üyelik başvurularını yönetim kuruluna bildirir

Radyo Televizyon ve Yayın Kurulu Nedir?

İki yıl için Genel kurul tarafından asil üyelerden gizli oy ile en az 3 üye olmak üzere seçilen Radyo-Televizyon ve Yayın Kurulu görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 • Meslek birliği adına yayın faaliyetlerini yapmak
 • Birlik tarafından projeler üretmek ve tekliflerde bulunmak
 • Bülten ve yayınları hazırlamak
 • Görsel ve yazılı basınla irtibat kurmak
 • Meslek birlikle ilgili yayın sözleşmelerinin hazırlanması

İLESAM İletişim

İLESAM İletişim

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği veya kısa adıyla İLESAM iletişime geçmek için bazı yollar mevcuttur. Bu yolların ne olduğu ile ilgili olarak birçok insan iletişime geçmenin zorluğundan yakınmıştır. Ancak birlik ile iletişime geçmek basittir ve aşağıdaki yolları kullanarak yapabilirsiniz:

 • İLESAM Adres: Ankara’da bulunuyorsanız, direkt olarak meslek birliğinin ‘İzmir 1.Cad. No: 33/16 Kat: 4 Kızılay /ANKARA’ adresiniz kullanarak ziyaret edebilirsiniz.
 • İLESAM Telefon: ‘0- 312 419 49 38’ ve ‘0-312 417 52 65’ telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.
 • Fax: Herhangi belge veya diğer durumlar için 0- 312 419 49 39 fax numarasını kullanabilirsiniz.
 • E-mail: Meslek birliğinin [email protected] e-posta adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.

Eğer bu adımlar ile halen daha ulaşamadıysanız, 7/24 hizmet veren Müzik Dağıtım iletişim adresinden destek alabilir, İLESAM hakkında öneri ve görüş alabilirsiniz.