Sinema eseri sahiplerini koruyan SESAM hakkında ne işe yaradığını, ne olduğunu, nasıl üye olunacağı gibi tüm bilgilere tek bir listede erişin.

Sinema, video ve benzeri film türünde eserleriniz olduğunda telif hakkı önemli olmaktadır. Hem yayın yapmak hem de izinsiz kulanım sonucunda hak talebi için bir meslek kuruluşa üye olmak önemli olacaktır. Meslek birlikleri genellikle eser sahibinin maddi ve manevi haklarını koruyan, takibini yapan kuruluşlardandır.

Yalnızca maddi ve manevi değil, aynı zamanda telif ücretlerini de dağıtan kuruluşlardır. Kısaca SESAM gibi meslek kuruluşuna kaydınız bulunduğunda her eserin belgeli olmak koşulu ile tarafınıza kazanç sağlayabilirsiniz. Bunların nasıl olduğunu ve hangi şartlar gerektirdiğini detaylı şekilde öğrenmek önemli olacaktır.

Bu listemizde SESAM hakkında ne işe yaradığını, ne olduğunu, telif hakkı ücretleri, dağıtımı gibi ince detaylara yer vereceğiz. Böylelikle neden SESAM gibi meslek kuruluşlarına ihtiyacınız olur, onları belirleyebileceksiniz.

Müzik alanında çalışıyor veya bu alanda dijital olarak sanat üretiyorsanız, müzik ile pasif gelir kazanabilirsiniz. Müzik Dağıtım, dijital olarak Spotify, Apple Music, Youtube Music, Deezer, Tiktok gibi platformlarda gönderim yapan şirkettir. Gönderilen müziklerden herhangi bir ek ücret ödemeden %100 oranında telif hakkı ücreti kazanabilirsiniz.

Müzik Dağıtım ile müzikleri popüler dijital akış servislerine göndermek basittir. Size sunulan ücretsiz yönetim paneli aracılığıyla şarkılarınız kısa sürede yayınlanır ve dilerseniz, promosyon servisini kullanarak şarkılarınızı öne çıkarabilirsiniz. Gelirlerinizden herhangi bir komisyon kesilmemesi sebebiyle şarkılarınızın üzerinden tam kontrol hakkına sahip olursunuz. O halde durmayın ve bir an önce paketleri inceleyin!

SESAM Nedir?

SESAM Nedir

SESAM, merkezi İstanbul olan eser sahibinin haklarını korumak, kollamak, haklarını izlemek, hak idaresi, tazminat ve telif ücret tahsili işlemlerini gerçekleştirmek için kurulan meslek birliğidir. Sinema eseri veya sinematografik herhangi bir eseriniz bulunuyorsa, bu meslek birliğine müracaat edip, eserinize yetki belgesi aldığınız sürece hak iddiasında bulunabilirsiniz.

SESAM’ın haklarını korumakla üstlendiği ve gerektiğinde eser sahiplerine telif ücreti tahsili konusunda dağıtımını yaptığı görsel veya görsel-işitsel türler aşağıdaki gibidir:

 • Dizi filmleri
 • Görsel-işitsel sunum taşıyan filmler
 • Sinema
 • Bilimsel filmler
 • Video
 • TV filmleri
 • Sinematografik eserler
 • Bilgisayar ve internet ortamında yer alan filmler
 • Tanıtım filmleri
 • Eğlence filmleri
 • Öğretici filmler
 • Teknik filmler
 • Uzun ve kısa metraj filmler
 • Güncel olan filmler
 • Canlandırma içerikli filmler
 • Sinematografik eser ile uyumlu reklam filmleri

Meslek birliğinin desteklediği kayıt ortam türleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Elektronik veya mekanik araçlar
 • Sair araçlar ile izlenebilen araçlar
 • Hülasa
 • Video bant
 • Film şeridi
 • Disk
 • Disket
 • Bilgisayar ortamı kaydı
 • Video CD
 • Dijital kayıt
 • Lazer disk vb.

SESAM Açılımı Nedir?

SESAM Açılımı Nedir

Sinema eseri ve sahibinin haklarını koruyan, takip eden SESAM açılımı: Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’dir.

SESAM kuruluş itibari ile birlik tüzüğünde yer alan tanımlar ile bilinmektedir. Bu nedenle aşağıdaki bazı tanımların bilgisine yer verilmiştir:

 • Telif Geliri: Kanunda geçerli olup meslek birliği tarafından toplanan gelirleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
 • Toplu hak yönetimi: SESAM meslek birliği kuruluşunun aracılığı ile telif hakkının takip edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Alan: Kanunda yer alan hak sahibi türlerine göre meslek birlikleri ile federasyon kurulması gibi sınıflandırmayı içermektedir.
 • Bakanlık: Kuruluş ile bağlantılı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı göstermektedir.
 • Eser sahibi: Eseri meydana getirmiş veya üretmiş kişiyi ifade etmek için kullanılan tanımlamadır.
 • Birlik payı: Hak yönetimi ile meydana gelen giderleri karşılamak amacı ile telif gelirlerinin bir kısmından kesilen veya mahsup edilen, meslek birliği tarafından alınan tutarı göstermektedir.
 • Mali hak sahibi: Kanunda geçen bilgilere dayanak gösterilerek belirtilen eser sahipliğinin mali haklarını devir almış kişiyi göstermektedir.
 • Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu (05/12/1951) tanımlamak için ifade edilmektedir.
 • Sektör: Eser ile bağlantılı hak veya aynı türde eserin çeşitli hak sahipliklerinden meydana gelen kümeyi ifade etmektedir.
 • Kullanıcı: Hak sahiplerine ödeme yapan, gerektiğinde tazminat ödemesi gerçekleştiren, eserin kullanım iznine tabi tutulan tüzel veya gerçek kişidir.
 • Üye: Eserlerinin kullanımına yönelik SESAM birliğine yetki belgesi takdim eden ve üyelik başvurusu onaylanmış kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır.
 • Temsilcilik sözleşmesi: Diğer meslek birlikleri veya aynı meslek birliğince imzalanan ve meslek birliğinin temsil ettiği haklarını vekil vererek tayin eden anlaşmayı ifade etmek için kullanılmaktadır.
 • Meslek birliği: Kar amacı gütmeyen, Kanun ile kurulmuş, yönetmelikten geçen bilgilere göre faaliyetine devam eden, birden fazla hak sahibini menfaatleri doğrultusunda toplu yönetimi ile bilinen Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği gibi kuruluşlardır.
 • Yetki Belgesi: Mali hak sahibi ile eser arasından belirli mali hakların takibi, idaresi, telif ücreti tahsili yapmakla yetkilendirilen yazılı belge olup meslek birliği ve hak sahibi ile yükümlülükleri doğurur.
 • Federasyon: SESAM gibi meslek birliklerinin üst kuruşları için kullanılan tanımları ifade eder.

SESAM Ne İş Yapar?

SESAM Ne İş Yapar

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği veya kısa adıyla bilinen SESAM, birçok insan bakımından tam olarak ne iş yaptığını bilmemektedir. Üyelerinin haklarını koruyan ve gerektiğinde idari yerlere başvuran SESAM her meslek birliğinde olduğu gibi belirli amaçlar doğrultusunda hareket etmektedir. Kendi imkanları çerçevesinde ulaşmak istedikleri ve yaptığı bazı işler aşağıdaki gibidir:

 • Üyeliği tamamlanan ve üye olan kişilere sosyal tesis ve lokal açarak bunları işletmek
 • Kendi üyelerinin haklarını tüm kurum ve kuruluşlarda idare edere, korumak, takip etmek ve gerektiğinde idari ve yargı yollarına başvuruda bulunmak
 • Üyesi olan eser sahiplerine, eser kullanımından kaynaklanan ücret ve tazminatını sorunsuz bir biçiminde tahsilini sağlamak
 • Üye eserlerinin izinsiz kullananlar için gerekli çalışmalar yaparak tedbirler almak
 • Eserlerin her biçim ve türde bulunacak şekilde ticari amaçla kullanıp kullanılmadığının kontrolünü sağlamak
 • Üyelerine yardım sandığı gibi sosyal hizmeti sağlamak
 • Üye ve üye dışındakilere çeşitli faaliyet alanında kurslar açmak ve mesleki yayınlar yapmaya devam etmek
 • Türkiye ve Uluslararası kurum, kamu ve kuruşlar ile mesleki ve idari ilişkiler kurarak özel hukuk tüzel ve gerçek kişiler ile iletişim bağını güçlü tutmak
 • Üye eserinin kullanımına ilişkin diğer meslek birlikleri ile etkili çalışmak
 • Eser kullanımına bağlı olarak anlaşmazlıkların giderilmesi adına sözleşme yapmak ve uygulamaya konulması
 • SESAM meslek birliği tarafından elden edilen gelirler (Faaliyet ve etkinlik) ile muhtaç durumda olan sanatçılara yardım sandığı, fon ve huzur evleri açmak
 • İktisadi işletmeleri faaliyet alanına göre belirlemek ve açmak
 • Bilirkişi olarak sinema eserleri konularında çalışmak
 • Kameraman, rejisör, oyuncu, senarist gibi nitelikli sanatçı yetiştirmek adına usta sinemacı hocaları ile çalışarak atölyeler açmak
 • Plato ve stüdyolar kurarak televizyon dizileri, kısa filmler, belgesel filmleri, reklam filmleri, uzun metrajlı sinema filmleri yapmak
 • İhtilaf gerçekleştiğinde mali hak sahibi ve sinema eseri sahipleri için kendi aralarında ve üçüncü şahıslara olan hakemliğini gerçekleştirmek
 • Ve diğer meslek birliğine özgü yapılacak faaliyetler

SESAM Üyelik Türleri Nelerdir?

SESAM Üyelik Türleri Nelerdir

SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’ne üye olmak istediğinizde belirli kural ve şartları yerine getirmeniz istenecektir. Birlik tüzüğünde ve ön görülen yönetmeliğin kurallarına göre Sinema türünde eser ve mali hak sahipleri meslek birliğine üye olabilmektedir.

SESAM için belirlenen üye olma koşulları sizi karşılıyorsa üye olmanız yönünden engeliniz bulunmamaktadır:

 • Meslek birliğine üye olmadan önce giriş aidatı ödemeniz istenecektir.
 • Her yıl ödenen üyelik aidatını da eksiksiz yerine getirmeniz gerekecektir.
 • Birlikte ön görülen eser sahibi iseniz, üye olabilirsiniz
 • SESAM tarafından sunulan üyelik türlerinden birine üye olabilirsiniz
 • Meslek birliğinde devamlı üye kalmak kişinin sorumluğundadır; kimse üye kalmakta ve üye olmakta zorlanamaz
 • Bu meslek birliğine üye olduğunuz zaman aynı faaliyet içerisinde devam eden başka birliğe üye olmanız istenmemektedir. Ancak farklı faaliyet alanlara sahipse diğer meslek birliklerine üye olmanızda sakınca bulunmaz
 • Gerçek kişi olmayan tüzel kişi iseniz, Türk kanunları çerçevesinde kurulma koşuluna sahip olmalısınız
 • Tüzel kişiliğiniz bulunduğunda bu tip üyeleri, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek kişiler temsil etmektedir.

Sinema eseri ve eser sahibinin haklarını korumak adına kurulan SESAM’da asil üye ve yararlanan üye olarak üç farklı türde üyelik bulunmaktadır. Üyelik tipleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

Asıl Üye: SESAM tarafından ve olağan genel kurulun kararı neticesinde üye olan bir kişi en az iki yıl devam ettiğinde asil üye olarak nitelendirilecektir. Asıl üye olarak tanımlanmasının ardından genel kurula katılma hakkına sahip olurken aynı zamanda oy kullanma ve seçme haklarını da kullanabilirler.

Tam Üye: Meslek birliği tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve en az beş yıl boyunca birlikte devam eden sinema eseri ve mali hak sahipleri tam üye olarak nitelendirilecektir. Tam üye olduklarında ise üst kurulda aday olma yanında seçilme hakkına da sahip olacaklardır.

Yararlanan Üye: Asil üye ve tam üyelerinin tanımlamaları dışında kalan tüm üyeler ise SESAM tarafından belirlenen şart ve kurallar çerçevesinde yararlanan üye olarak nitelendirilir.

SESAM Üyelik Şartları Nelerdir? SESAM’a Nasıl Üye Olunur?

SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’ne üye olmak için aşağıdaki belgelerin tamamlanması gerekmektedir:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Eser işletme veya eser sahipliği belgesi
 • SESAM Yetki Belgesi
 • SESAM Giriş Formu
 • 500 TL Kayıt Ücreti yatırıldığına dair banka makbuzu
 • Tüzel kişilikler için Ticaret odasına kayıtlı yeni tarih içeren faaliyet belgesi
 • Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapım yılını içeren eser listesi
 • 2 tane vesikalık fotoğraflar
 • Şirketin tüzel kişiliği ticari (haiz) şirket ise imza sirküleri ve temsil yetki belgesi

SESAM Üyelikten Nasıl Çıkılır?

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde çıkmanız gerektirecek kişisel durumlar olabilir. Bunlarınca haricinde üyeliğinizi sonlandıracak durumlar ile ilişkilerin tasfiyesi meydana gelmektedir. Aşağıdaki türler gerçekleştiğinde genel olarak SESAM üyeliğiniz sona erecektir:

 • Üyelikten bizzat ve isteyerek ayrılmak
 • Ölüm
 • Üyelikten çıkarılma
 • Üyelik adına aranan niteliklerin sonradan kaybedilme ile sonuçlanması
 • Tüzel kişiliğin sona ermesi
 • Yetki belgesinin konusuz veya işlemsiz kalması

Her meslek birliğinde olduğu gibi SESAM’dan ayrılmak istediğinizde özgürsünüz. Kısaca birliğe ayrılmak istediğinizi söylemenizin ardından çıkabilirsiniz, bu ayrıca üyelik başvurusu ile sona erdiğini gösterecektir.

Üyelikten çıkmak istediğinizde bazı durumlarda hal ve davranışlarınızdan ötürü üyeliğiniz sona ermektedir. Bu gibi durumlar aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir:

 • Meslek birliğinin sözleşmesinde veya yazılı kaynaklarında geçerli olan bilgiler yer almasına rağmen bir sene boyunca üyelik ödentisinin verilmemesi
 • Kasıtlı davranış ve eylem sonucu meslek birliğinin amaçlarının gerçekleştirmesine ve çalışmasına engel olmak
 • Asil üye iseniz, üst üste üç genel kurul toplantısına katılmazsanız ve bunu da özür bildirmeksizin yaparsanız üyelikten çıkartılabilirsiniz.

Yukarıdaki durumlardan herhangi birine aitseniz, SESAM, üyelikten çıkarma kararını kurula sunacaktır. Asil ve yararlanan üye sınıfına giriyorsanız, yönetim kurulu öneri ve hassasiyet kurulu kararı ardından üyeliğinizden çıkartılacaksınız. Hassasiyet Kurulu tarafından çıkartılmanız, sizin tarafınıza çeşitli iletişim araçları ile yedi gün içerisinde ulaştırılacaktır.

Not: Üyelikten çıkartılırsanız, SESAM için kararları 1 ay içerisinde Hassasiyet Kuruluna itiraz ederek veya yargı yolunu deneyerek çözüm sağlayabilirsiniz. Ancak genellikle üyelikten çıkarma kararları genel kurul toplantısından önceki 45 gün içerisinde (genel kurul toplantısını takip edecek iş gününde) belirli olur.

SESAM Üye Listesine Nasıl Ulaşılır?

SESAM üye listesi, asil üyelik ve yararlanan üyeleri gösteren form tablosudur. Birçok insan üye listesinin nerede olduğunu ve nasıl bulunacağı hakkındaki görüşlerini belli etmektedir. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kolayca SESAM üye listesine ulaşabilirsiniz:

 • Öncelikle web veya mobil tarayıcınız üzerinden ‘org.tr’ araştırmasını yapın ve tarayıcıda URL’nin doğru olup olmadığını kontrol edin.
 • İkincil işlem olarak ise meslek birliğinin web sitesine tıklayın ve ana sayfaya ulaşın.
 • Ana sayfaya ulaşmanızın ardından en yukarıdaki bölümden ‘Hakkında’ menüsüne bir kez tıklayın
 • Tıklamanızın ardından görünür olacak yan menü kısmından ‘Üye listesi’ bölümüne tıklayın.
 • Daha sonra ‘Üye Listesi’ görünür olacak ve ilk başta ‘Asil Üye Listesi’ sıralanacaktır.
 • Listede bulunan gerçek kişi veya tüzel kişilikleri bulmak için aynı ekran üzerinden klavye tuşlarından ‘Crtl + F’ tuşlarına birlikte basın
 • Açılacak kutucuya aramak istediğiniz terimi yazarak ‘Enter’ tuşuna basmanızın ardından üye listesinde bulmak istediğiniz üyeler karşınıza çıkacaktır.

SESAM Üyelik Formu Nasıl Bulunur?

SESAM üyelik formu veya belgeleri, üyeliğe kabulünde istenen resmi evrak olma özelliğini taşıyan eser sahibi ve meslek birliğinin sözleşmeleri çerçevesinde uygulamaya konulan belgelerdir. Üyelik formu belgesi genel olarak yetki belgesi ile üyelik şartlarında istenen belgeler arasında olmaktadır.

Aşağıdaki yolları takip ederek kolayca SESAM üyelik formunu bulabilir ve indirebilirsiniz:

 • Öncelikle mobil tarayıcı veya web tarayıcınız üzerinden meslek birliğinin web sitesini bulunuz ve giriş yapınız.
 • Giriş yapmanızın ardından SESAM web sitesinin ana sayfasına ulaşın.
 • Ana sayfaya ulaştıktan sonra en üst menüde bulunan ‘SESAM Hakkında’ kısmına fareniz veya Mouse ile üzerine gelin ve bir süre bekleyin.
 • Açılacak yan menü ekranından ‘Üyelik Şartları’ kısmına bir kez tıklayın
 • Bu alan aynı zamanda üye olma şartlarını anlatan hem de bir alt kısımda bulunan istenen belgelerin linklerinin olduğu kısımdır.
 • Hemen aşağıda bulunan ‘SESAM Üye Giriş Bildirgesi’ yazısının hemen altındaki ‘Görüntüleyin’ yazısına bir kez tıklayarak belgeyi PDF olarak indirebilirsiniz.

SESAM Yetki Belgesi Nasıl Bulunur?

Yetki belgesi eseriniz hakkında tanımlamaları içeren ve SESAM meslek birliğine verilerek haklarınızın korunması, telif hakkı ücret talebi gibi işlere yarayan özel belgedir. Pek çok insan yetki belgesini nasıl temin edeceklerini veya nasıl bulunabileceğini bilmiyor. Aşağıdaki adımları takip ederek, pek çok insanın bulmakta zorluk çektiği belgelere kolayca erişebilirsiniz:

 • İlk olarak web veya mobil tarayıcınızı kullanarak SESAM web site URL adresini aramanız gerekecektir.
 • Web sitesini bulmanızın ardından URL kısmında (https://sesam.org.tr/) adresinin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol ediniz.
 • Eğer doğruysa aynı URL adresini kullanarak ilgili kuruluşun web ana sayfasına ulaşın.
 • Ulaşmanızın ardından logonun yanında bulunan en üst menüdeki ‘SESAM Hakkında’ kısmına bir kez tıklayın
 • Menü tıklanabilir durumda olmayacağından ötürü yan menü açıldığında ‘Üyelik Şartları’ bölümüne bir kez tıklamanız gerekecektir.
 • Tıklamanızın ardından açılan sayfanın hemen altında bulunan ‘SESAM Üyelik Belgeleri’ yazısının hemen altında olan ‘Görüntüleyin’ kısmına bir kez tıklamanız gerekecektir.
 • Tıklamanızın ardından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza ineceğinden kolayca kullanabileceksiniz.

SESAM Eser Sahibine Dağıtım Yönergeleri Olarak Neleri İçermektedir?

Telif haklarının neler olduğunu bilmek bir eser sahibi açısından önemli olmaktadır. Çünkü meslek birliğine katılmak isteyen üyelerin birinci amacı telif hakları üzerinden gelir elde etmektir. Bu sebepler gelirin nasıl dağıtılacağı konusunda ön bilgi edinmek, üye olmak isteyenler için etkili olacaktır.

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin gelirleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Giriş aidat ücreti ödemeleri
 • Üyelik aidat ödemeleri ve tazminatlardan gelen gelirlerin yatırımından doğan ücretler
 • Telif gelirlerinin tazminatı ve gelirlerden kesilen birlik pay ücretleri
 • Ölüme bağlı tasarruf ve bağışlardan elde edilen gelirler
 • Herhangi bir mal varlığı sebebiyle doğan gelirler
 • Diğer gelirler

Not: Birlik tarafından alınan her gelirler ‘Diğer gelirler’ sınıfının haricindekilerden bağımsızdır. Genellikle gelirler alındı be fatura belgesi ile tahsil işlemleri yapılmaktadır.

Meslek birliğince dağıtım yönergeleri aşağıdaki gibi olmaktadır:

 • Birlik tarafından koyulan kurallar çerçevesinde ilgili kullanıcılardan elde edilen telif gelirlerinden birlik payı alınarak eser sahibine ödenmektedir. Ayrıca tazminat alınacak durumu oluştuğunda tazminat bedeli de alınarak mali yıl sonu 9 ay geçmeme koşulu ile kuruluşun dağıtım yönergelerine göre geri ödemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda bu süreler hak sahibinin belirlenmemesi, kullanım listesinin bulunamaması sebebiyle uzatılabilmektedir.
 • Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde yer alan dağıtımlara ilişkin ödeme listesi Bakanlığa yıllık olarak bildirilmesi yapılmaktadır.

Bazı durumlarda gelirler dağıtılmayan gelirler adı altında başka bir gruba ayrılır:

 • SESAM birliği hak sahipleri için dağıtım yönergesinde yer alan dağıtım kriterleri ve dağıtılmayan gelirlere ilişkin kuralları içermektedir.
 • Dağıtılmayan veya dağıtılamayan gelirler, belirlenen tarihe kadar dağıtıma uğramayan miktarlar, hak sahibinin tespit edilememesi, hak sahibine ulaşamaması gibi durumlarda meslek birliğince ayrı hesaplarda tutulmaktadır.
 • Meslek birliğince temsil edilen hak sahibi tespiti bitmesinin ardından en geç 3 ay içerisinde gerekli tedbirler alınılır. Sonuçsuz kalınırsan eğer 3 ay bitmesinin ardından en geç 1 yıl içerisinde ilgili bilgiler internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Eğer yine de eser sahibine ulaşılmazsa mali yıl sene bitiminden sonra 3 yıl içerisinde elde edilen tüm gelirler hak sahibinin hakları saklı kalmak koşulu ile dağıtım yönergeleri kapsamında kullanılır.

SESAM Ekşi

Türkiye’nin en önemli sözlük sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük’te insanlar meslek birlikleri hakkında görüşlerini bildirmektedir. Kuruluşun neler yaptığını meslek birliğinden ziyade başkalarının ağzından öğrenmek isteyenler özellikle ekşi’yi tercih etmektedir. Böylelikle SESAM Ekşi sözlükte daha detaylı ve herkesin anlatmadığı, tecrübeler ile sabit bilgileri yerinde verebilmektedir.

SESAM için araştırma yapıldığında genel olarak insanlar, kuruluşun tanımlarını ve gerçekleştirdiği etkinlikleri baz alarak karşılaştırma yapmaktadır. Bu tanım olmasının yanın eleştirilerini de dile getiren sözlük yazarları, kuruluş hakkında ilgili paylaşım yaparak konulara açıklık getirmektedir. Web sitenin ve ilgili entry’nin sürekli güncellenmesi sebebiyle konular değişiklik gösterebilmektedir.

SESAM İletişim

SESAM İletişim

Sinema türünde eser sahibi ve eserlerini koruma altına alan, sanatçılara telif ücreti ödeyen kuruluş olan SESAM için birçok insan iletişime geçmek istemektedir. Meslek birliğine iletişime geçmenin pek çok yolu olduğu gibi hızlı yolları da mevcuttur. Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullandığınızda SESAM iletişime geçmek basit ve etkili olacaktır:

 • SESAM Telefon ile iletişime geçmek: 0212 247 57 08 veya 0535 357 16 85 numaralı cep telefona ulaşmak
 • Adres kullanarak iletişime geçmek: KULOĞLU MH. İSTİKLAL CD. GAZETECİ EROL DERNEK SK. TÜRK SİNEMA VAKFI BİNASI NO:8/2 BEYOĞLU / İSTANBUL
 • E-posta üzerinden iletişime geçmek: Çoğu durumda telefon ve adres yeterliyken özellikle il dışında, yurtdışında ve özel işi olan kişilerin [email protected] e-mail olarak kullanmaları daha doğru olacaktır.

Eğer bu üç farklı iletişim yollarını kullandınız ve yine de meslek birliğine ulaşamadıysanız; Müzik Dağıtım iletişim kanaları ve (0 850 304 6767) numarası üzerinden 7/24 hızlı ve kaliteli iletişime geçebilirsiniz.