Film yapımcıları, Türk senaristleri gibi eser sahiplerinin haklarını koruyan SETEM hakkında ne olduğunu ve nasıl üye olunacağını öğrenin.

Belgesel, dizi, filminiz olduğunda bir meslek birliğine kayıt olmak önemlidir. Meslek birlikler ürettiğiniz eserleri koruyan, izinsiz kullanımı önlemek adına takibini yapan, gerekli dava süreçlerini takip ederek tazminatlara yardımcı olan ve telif hakkı kazancı alabileceğiniz kuruluşlardır. Telif haklarınıza ait bir eserin var ise SETEM gibi meslek birliklerine müracaat ederek gerekli belgeleri toplamanız gerekecektir.

İstenen belgelerin ne olduğunu ancak meslek birliğinin hizmetlerini öğrendikten sonra yapabilirsiniz. Bu nedenle hazırladığımız listede SETEM birliği hakkında tüm detaylara inerek tarafınız için nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Böylelikle olası sorunları en aza indirmek için faydalı olacaktır.

Film, belgesel, TV dizisi dışında müzik alanında telif haklarından faydalanmak istiyorsanız, müzik eserlerinizi dağıtmak için Müzik Dağıtım şirketini tercih edebilirsiniz. Müzik Dağıtım; Spotify, Apple Music, Youtube Music, Deezer, Fizy, Facebook / Instagram gibi dijital platformlarda müziklerinizi yayınlayabileceğiniz şirkettir.

Size sunulan ücretsiz yönetim paneli sayesinden güvenle müzik eserlerinizi yükleyebilir, %100 oranda telif hakkı kazancı sağlarsınız. Diğer şirketlerde olduğu gibi telif pay ücreti; meslek birliklerinde olduğu gibi pay birlik bedeli bulunmaz. Böylelikle aylık veya yıllık ödenen paketler dışında gelir akışınızın tamamı üzerinde söz sahibi olabilirsiniz.

Müzik alanında çalışmalarınızı bir kenara atmayın. Bir an önce Müzik Dağıtım ile çalışmaya başlayarak müzik ile pasif gelir elde edin!

SETEM Nedir?

SETEM Nedir

SETEM, meslek birliği üyelerine kanuna göre hak idaresi, takibi, tazminat bedelleri ve telif ücreti dağıtımının yapıldığı kuruluştur. Sinema türü ve televizyonda yayınlanacak eserleriniz bulunuyorsa tıpkı SESAM benzeri kuruluş olan SETEM’e üye olmak hak taleplerinizi kolaylaştıracaktır. Birliğe sağladığınız yetki belgesi ve benzeri belgeler ile izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan sorunlarınızı en aza indirebilirsiniz.

SETEM ayrıca gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişilikleri, kamu kurum, kuruluşları ile ilişkilerinde birliğe yetki veren üye olmuş kişilere hak talebi doğrultusunda belge çerçevesinde yetkidir. Bu da özellikle izinsiz kullanım, ihtilal gibi durumlarda tazminat veya telif bedelleri konusunda sizi koruyacaktır.

SETEM Açılımı Nedir?

SETEM Açılımı Nedir

Film yapımcıları, senarist gibi eser sahiplerinin eserlerinin yetki belgesi kapsamında takibini yapan SETEM açılımı: Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’dir.

Meslek birliği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu kapsamında merkezi İstanbul olarak kurulmuştur. SETEM tüzüğünde yer alan ve bilmeniz gereken kurallar ve şartlar kapsamında tanımlar vardır. Bu tanımları aşağıdaki gibi öğrenebilir ve böylelikle listede geçen şekilde ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz:

 • Kanun: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu gösterildiği ifade edilmektedir.
 • Bakanlık: Meslek birliğinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğunu tanımlamak için kullanılan tanımlamadır.
 • Birlik: Meslek birliğini tanımlamak adına kullanılan hem kısa hem uzun niteliğidir; Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM).
 • Eser sahibi: Eseri meydana getiren veya üreten kişiyi temsil etmek adına kullanılan ifadedir.
 • Kullanıcı: Eser sahibinin iznini kullanarak bu kapsamda eseri üreten kişiye yetki belgesi kapsamında telif ve tazminat ödeyen kişidir.
 • Telif gelirleri: SETEM tarafından belirlenen üyeleri adına toplanan gelirleri ifade etmek için kullanılır.
 • Üye: Meslek birliğine üye olmuş, başvurusu kabul edilmiş, onaylanmış kişiler için kullanılan tanımlamadır.
 • Birlik payları: Meslek birliği tarafından birlik payı adı altında kesilen eser sahibinin hak talebi doğrultusunda tazminat, telif haklarının yatırımından doğan herhangi bir kesilen tutarı ifade etmek için kullanılır.
 • Temsilcilik sözleşmesi: SETEM ve meslek birlikleri tarafından temsil edilen hak yönetiminin sağlanması adına imzalanan diğer meslek birliğinin vekil sunduğu anlaşmayı ifade etmek için kullanılmaktadır.
 • Toplu hak yönetimi: Meslek birliklerinin eser telif haklarını için takip edilmesi adına kullanılan tanımlamadır.

SETEM Ne İş Yapar?

SETEM Ne İş Yapar

İnsanların özellikle ‘Yönetmenler meslek birliği’ olarak tarayıcılar üzerinden araştırma yaptıkları SETEM’ın ne iş yaptığını bilmek istemektedir. Meslek birliklerine verilen yetki belgesi yönetmelik kapsamında üyelerine SETEM, üyeleri tarafından bildirilmemiş tüm eserler için yetkili olan kuruluştur. Meslek birliğinin aşağıdaki gibi bazı görev ve yetkileri bulunmaktadır:

 • Kendi üyeleri adına lokal açmak, sosyal tesis kurarak bunların işletilmesini sağlamak
 • Diğer meslek birlikleri ile işbirliği halinde olmak
 • Festivaller düzenleyerek bu yönde ilgi çekmek
 • Sosyal hizmetler kapsamında üyeleri adına yardım sandığı kurmak
 • Yazılı ve görsel metaryel, eğitim programları, etkinlikler sağlayarak telif hakkı bilincini arttırmaya yönelik yayın yapmak, hazırlamak ve yarışmalar düzenlemek
 • Hakkaniyete uygun koşullarda hakların yönetimini sağlıklı biçimde gerçekleştirmek
 • Meslek birliği faaliyetlerini şeffaflık, katılımcılık, etkinlik ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre yürütülmesine olanak sağlamak
 • Benzer ve aynı anda faaliyetlerine devam eden meslek birlikleri bakımından ortak veri tabanı oluşturmak
 • Dağıtım planlarına göre yönettiği haklara ilişkin çeşitli bedelin dağıtımı ve tahsili için düzenli ve şeffaf biçimde koşullarda gerçekleştirmek
 • Eserler ile ilgili bağlantılı veri tabanı oluşturarak güncellemek
 • Mesleki yayınlar sağlayarak üye ve üye dışındakilerine faaliyetleri kapsamında kurslar açmak
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin doğrultusunda hareket etmek
 • Yönetilen haklar ile ilgili olarak tarifelerin artışı sebebiyle indirim ve ödeme kolaylıkları sağlamak
 • Eser sahibi veya üyesi olan herhangi bir kişinin yönetilen haklara ilişkin tedbirler alarak gerektiğinde hukuki, idari ve cezai yollara başvurmak
 • Üyelerinin eserlerinin izinsiz kullanımını önlemek amacıyla toplu hak yönetimi kapsamında kontrol etmek
 • Türkiye ve Uluslararası olarak gerçek, özel hukuk tüzel kişilikleri, kamu, kurum ve kuruluşları ile mesleki ve idari alanda çalışmalar gerçekleştirmek

SETEM Üyelik Türleri

SETEM Üyelik Türleri

SETEM birlik tüzüğünde geçen bilgilere göre tek çeşit ve Asıl üye olarak nitelendirmektedir. Sinema ve benzeri türde eseriniz olduğunuzda hak talebi ve telif ücreti alabilmek için üyelik kriterlerini öğrenmeniz gerekmektedir.

SETEM tarafından belirlenen üye olma hakkı ve yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Meslek birliğinde yer alan kural ve şartları taşıdığınız takdirde üye olmanız için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
 • Her üye eşit haklara sahip olup, meslek birliğinde üye olmaya veya kalmaya zorlanmazlar.
 • Tüzel kişilik barındırıyorsanız ve üye olmak istediğinizde Türk hukukuna göre kurulmuş işletmeniz olması gerekmektedir.
 • Her üye genel kurul tarafından bildirisi yapılan giriş ödentisi ve yıllı ücret ile ödemekle yükümlüdür.
 • Meslek birliğine üye olduğunuzda aynı faaliyette bulunan başka bir kuruluşa üye olamazsınız.

Meslek birliğine üye olmak isteyenler aşağıdaki kriterleri karşılama gerekliliği aranmaktadır:

 • Medeni hakların kullanma ehliyetine tümüyle sahip olmak
 • Meslek birliği genel kurulu tarafından konulan ölçütlere ve şartlara uygun olma niteliği taşımak
 • Eser sahibi olarak nitelendirilecek kişinin; gerçek kişi veya tüzükte belirtilen şartlara göre tüzel kişilik olması gerekmektedir.
 • Daha öncesinde eser sahibinin en az 1 adet olmak koşulu ile belgesel filmi, sinema filmi veya dizi film gibi sinematografik eser kabul edilen şekilde dijital platformlar veya televizyonda yayınlanmış olması gerekmektedir.

Not: Yukarıdaki koşulları sağlayan üye, Asıl üye olarak nitelendirilmektedir. Eğer belirtilen kriterleri yerine getiremeyen, eseri üreten veya meydana getirmeyen, miras, devren veya iktisap yolu ile eserin doğrudan mali haklarına sahip olan kişilerde benzer şekilde asıl üye olarak kaydı yapılmaktadır. Bu koşulda dikkat etmeniz gereken nokta; tüzel veya gerçek kişinin üye olurken imzalanan yetki belgesinin aykırı olmama koşulu aranmaktadır.

SETEM’e Nasıl Üye Olunur?

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne üye olmak için genellikle Pangaltı ofisindeki bölgelerden yapmaktadır. Ancak üyelik işlemlerini gerçekleştirmek için istenen belgelerin ne olduğunu ve bunların haricinden nereden temin edebileceğinizi öğrenmek önemli olacaktır. Ayrıca İstanbul’da bulunmuyorsanız ve internete erişiminiz kısıtlıysa gerekli evrakların temini için tarafınıza gönderilmesini telefon kullanarak iletebilirsiniz.

SETEM’e üye olmak için meslek birliği tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • 4 tane vesikalık fotoğraf
 • Üye Başvuru Formu
 • Yetki Belgesi
 • Eser Belgesi
 • Yıllık üyelik bedelinin ödendiğine dair makbuz
 • Giriş aidat ücretinin verildiğine dair banka makbuzu

Üyelik başvurunuz kabul aşamalarında aşağıdaki durumlar gerçekleşmektedir:

 • Öncelikle üye olmak istediğinizde istenen belgeleri tamamlamanız ve sonrasında meslek birliğine yazılı olarak başvurmanız gerekecektir.
 • Alınan başvurular, Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlanarak başvuru tarihinden 60 gün içerisinde tarafınıza bildirilecektir.
 • Üyeliğiniz ret alırsa; ret kararı size ayrıca ne olduğunu belirtilecektir.
 • Üyeliğiniz kabulünü aldığınızda ayrıca hangi türde üyelik aldığınız sizin tarafınıza bilgi halinde iletilecektir.

Not: SETEM birliğine üyelik başvuruları için yönetmelik ve birlik tüzüğüne göre hareket edilerek kurulca karara bağlanılır. Eğer üyelik türünüze ve kabule ilişkin durumlar meydana gelirse Yönetim Kuruluna itirazınızı sunabilirsiniz. Bu durumda yönetim kurumu ise itiraz ile ilgili durumları Teknik Bilim Kurulunun görüş ve önerisini alacaktır.

SETEM Üyelikten Nasıl Çıkılır?

SETEM üyelik başvurusu onaylaması ve ardından üye olmanız olduğu gibi üyelikten çıkma hakkınız da bulunmaktadır. Pek çok insan meslek birliği kuruluşundan nasıl çıkacakları konusunu bilmiyor ve üyeliğine devam ediyorlar. Bunun sonucunda ödemesi gereken yıllık ücreti de ödemeyerek cezaya kadar gidebilmektedir.

Tüm bu durumların önüne geçmek için SETEM üyelikten aşağıdaki durumlar olduğunda çıkılabilmektedir:

 • Yetki belgesinin eksik veya konusuz kalması
 • Üyelikten çıkarılma gibi durumların yaşanması
 • Ölümün gerçekleşmesi
 • Üyelikten bizzat ve isteyerek ayrılma
 • Meslek birliğine üye olmak adına kullanılan kriterlerin sonradan kaybedilmesi
 • Tüzel kişilik faaliyetlerini sona ermesi

Yukarıdaki durumlar meydana geldiğinde Yönetim Kurulu kararı ile üyeler defterden silinerek çıkartılır. Ancak üyeliği biten veya sona eren üyeler, birliğe karşı sorumlulukları devam etmesi yetki belgesinin geçerliliği kapsamında değerlendirilir.

Meslek birliğine üye olduğunuz gibi çıkabilme hakkınızda bulunmaktadır. Bu sebeple gerekçe göstermenize gerek kalmadan birlikten ayrılmayı seçebilirsiniz. Ancak şu unutulmamalıdır ki üyeliğiniz bu başvuru ile sona erecektir. Ayrıca yetki belgeniz meslek birliğinde geçerlilik hakkında durumları saklı olacaktır.

Belirli kuralları yerine getirmediğinizde SETEM meslek birliğince üyeliğinizden çıkartılabilirsiniz. Üye çıkarma işlemleri olarak aşağıdakiler uygulanmaktadır:

 • Birliğin tüzüğüne aykırı olan hal ve davranışlarda bulunan kişiler üye disiplin yönergesi doğrultusunda Hassasiyet Kurulu kararı gerçekleşmesi ardından üyelikten çıkartılır.
 • Üyelikten çıkartma kararı olarak ilgili kişiye posta yolu ile 7 gün içerisinde tarafına bildirilmektedir.
 • Üyelikten çıkartılan kişi bu karara itiraz etmek için bir ay içerisindeki hakkını kullanarak, Hassasiyet Kurulu itirazı veya yargı yolunu başvurarak yapabilir.
 • Üyelikten çıkartılma kararları 45 gün içerisinde ve genel kurul toplantısından önce verilmesiyle, genel kurul toplantısını takip eden iş gününe göre sonuç doğuracaktır.

SETEM Yönergelere Nasıl Ulaşılır?

Yönergeler meslek birliğinde geçen teknik bilim, denetleme kurulu, hassasiyet kurulu, üye disiplini gibi belgelerin bulunduğu alandır. Bu alana ulaşmak istediğiniz belirli aşamaları yerine getirmeniz gerekecektir. Aşağıdaki yolları takip ederek kolayca SETEM yönergelerine ulaşabilirsiniz:

 • İlk olarak mobil veya web tarayıcınızı kullanarak Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin web sitesi sayfasını bulunuz.
 • Web ana sayfasına ulaşın ve üst menüde bulunan ‘Hakkımızda’ kısmına bir kez tıklayın.
 • Tıklama işleminizin ardından yan menü olarak ‘Yönergeler’ bölümünü göreceksiniz, buraya bir kez tıklayın.
 • Çıkacak alan meslek birliği ile ilişkisi bulunan yönerge belgelerinin olduğu bölümdür.
 • Herhangi bir belgeyi cihazınıza indirmek için ise çıkan sayfada ‘İndir’ butonuna basmanız yeterli olacaktır.

SETEM Üye Listesine Nasıl Ulaşılır?

Üye listesi, meslek birliğinde yer alan kişilerin eserlerini gösteren sıralı formdur. Bu alanda bir eserin sahibini, yaptığı çalışmalarını ve üye tiplerini görebilirsiniz. Diğer meslek birliklerinin aksine bu listede ‘Asil Üye Listesi’ ve ‘Vefat Eden Üyeler’ adı altında iki kısım görünür olacaktır. İki farklı alanda da üyelerin yaptığı çalışmaları göstermektedir.

Aşağıdaki adımları takip ederek, SETEM üye listesine ulaşabilirsiniz:

 • Öncelikle web tarayıcı veya mobil tarayıcınız üzerinden ‘Üye listesi’ yazarak arama yapınız.
 • Aramalarınızın sonucunda tarayıcı URL adresinde yazan (https://setem.org.tr/) bilginin doğru olup olmadığını kontrol edin.
 • URL doğru ise (veya web site adresine tıklayın) meslek birliğinin web sayfasına giriş yapınız
 • Web sayfasının ana sayfasına ulaşın ve üst menüde yazan ‘Üyeler’ kısmına bir kez tıklayın
 • Tıklamanızın ardından bu alan, üyeleri gösteren form şeklinde sıralanacaktır.
 • Aramak istediğini üyenin ismini bulmak için aynı sayfa üzerinden klavyeden ‘CTRL + F4’ tuşlarına birlikte basın.
 • Daha sonra aramak istediğiniz üyeyi ilgili kutucuğa yazarak bulabilirsiniz.

Üye listesi eserleri görmek için aşağıdaki yolları takip edebilirsiniz:

 • Aynı sayfa veya ‘Üye listeleri’ ekranından asil üye listesi veya vefat edilen üyelerden birini seçin.
 • Seçmenizin ardından ‘Üye No’ yanında bulunan ‘Adı Soyadı’ listesindeki kırmızı renkli kullanıcıların herhangi birine tıklayın.
 • Tıklamanızın ardından meslek birliğinde yer alan üye ile ilgili film, Tv kanalı, yapım yılı, yönetmen, tür, senaryo, müzik ve diyalog hakkında bilgilere erişebileceksiniz.

SETEM Aidat Ücreti Ne Kadar 2023?

SETEM aidat ücreti, meslek birliğine kayıt olacak ve kaydı bulunan üyelerinin ödemekle yükümlülüğü bulunan birlik gelirlerinden birisidir. Aidat ücreti çeşitli iletişim araçları ile yıl sonları veya aralıklarda güncellenmekte olup, duyuru genelde web sitesinden yayınlanmaktadır. Web sitesindeki kaynaklara göz atıldığınızda herkesin öğrenmesi gereken 2023 yılında geçerli ücretler aşağıdaki gibidir:

 • SETEM giriş aidat ücreti: Meslek birliğine üyelik başvurusunda kullanılan ve tek seferlik ödeme ile belirlenen ücret 2023 yılı için 400 TL’dir.
 • Yıllık üyelik bedeli: Üye olan her kişinin ödemekle yükümlü olduğu yıllık olarak genelde her senenin sonunda açıklanan ve 2023 yılında geçerli olan ücret 150 TL’dir.

SETEM Lisans Tarifeleri 2023

SETEM, tıpkı müzik lisansında olduğu gibi kullanıcılara sunulan lisans tarifesi için SİNEBİR, SENARİSTBİR, BSB meslek birliklerinin ortak tarifesini kullanmaktadır. Tarifelerin her biri yıllık olarak faturalandırılıp, işletmeden alınan bedellerden oluşmaktadır. Bu bedeller, meslek birliğince toplanıp, eser ve eser sahiplerine kesilen pay ücretleri ardından ödenmektedir.

Meslek birliklerin sunduğu 2023 yılı için ortak tarife ücretlerinin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Turizm belgeli tesisler (Yıllık ve oda başına): En az 360 TL ve en çok 1.800 TL
 • İnternet Cafe (Yıllık): Ek her metre kare alan için 27 TL olmakla birlikte en az 2.700 ve en çok 4.050 TL
 • Cafe / Restoran / Bar: Ek her metre kare 18 TL olacak biçimde en az 1.800 TL ve en çok 2.700 TL
 • Lokanta: Ek her metre kare 9 TL olup en az 900 TL ve en çok 1.350 TL
 • Kahvehane veya Çay Bahçesi: Ek her metre kare 9 TL olmakla birlikte en az 630 TL ve en çok 900 TL
 • Sağlık merkezleri: Ek her metre kare 45 TL olmakla birlikte en az 3.600 TL ve en çok 4.500 TL
 • Spor merkezleri: Ek her metre kare 45 TL olmakla birlikte en az 3600 TL ve en çok 4.500 TL fiyat tarifesi uygulanır.
 • Hastane: Oda başı olarak 240 TL fiyat tarifesi uygulanmaktadır.
 • Alışveriş merkezleri: En az 9.000 TL ve en çok 12.000 TL
 • Terminaller: Ek her metre kare için 180 TL ve 500 metre kareye olan yerler için 18.000 TL
 • Kara Ulaşım araçları: En az 9.000 TL ve en çok 450.000 TL
 • Deniz Ulaşım araçları: En az 45 TL ve en çok 4.500 TL
 • Hava ulaşım araçları: En az 45.000 TL ve en çok 1.080.000 TL
 • Demiryolu ulaşım araçları: Kompartman başına 2.700 TL olarak ücret tarifesi uygulanır.
 • Kültürel etkinlikler ve benzeri türler: En az 0,03 TL ve en çok 9.000 TL
 • Ulusal düzeyde yayın: İndirim oranı yüzde 5 olacak biçimde en az 1.800.000 TL ve en çok 27.000.000 TL
 • Dijital düzeyde karasal yayın: İndirim oranı yüzde 5 olacak biçimde 1.200.000 TL ücret tarifesi
 • Yerel düzeyde yayın: İndirim oranı yüzde 5 olacak şekilde 900.000 TL
 • Kablo yayını: İndirim oranı yüzde 5 olacak biçimde en az 2.400.000 TL ve en çok 3.600.000 TL
 • Bölgesel düzeyde yayın: İndirim oranı yüzde 5 olacak şekilde 1.800.000 TL ücret tarifesi
 • Uydu: İndirim oranı yüzde 5 olacak biçimde en az 2.400.000 TL ve en çok 3.600.000 TL olarak ücret tarifesi uygulanır.

SETEM Ekşi

Türkiye’nin sosyal medya sitesi olan ve yıllardır aktif olan ekşi sözlükte SETEM hakkında ne konuşulduğu merak edilmektedir. Birçok insan ekşi sözlüğü hizmet tanıtımı veya herhangi bir kullanıcının yaşadığı tecrübelerden ilham almak için kullanır. Bu nedenle iletişimin en önemli kaynaklarına erişmenin bir yolu da ekşi entry’lere göz atmaktır.

SETEM Ekşi entry’lere göz atıldığında genel olarak kurum hakkında doğru veya yanlış bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkında çokça bilgi bulunmasa da genel olarak tanımlamak ve kendi tecrübelerini aktardıkları şeklinde düzenlemiştir. Daha fazla bilgiyi ilgili entry kaynaklarına bakarak ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

SETEM İletişim

SETEM İletişim

Sinema ve televizyon türlerine eseriniz var ise meslek birliğine iletişime geçmek önemli olacaktır. Herhangi bir üyelik başvurusu, tazminat, telif ücreti payı gibi nedenlerden dolayı çoğu insan iletişim hatlarına ihtiyaç duymaktadır. SETEM iletişim adreslerinin nerede olduğunu bilmeyen pek çok nasıl ulaşabileceklerini bilmemektedir.

Aşağıdaki yolları kullanarak SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’ne kolayca ve basit olarak iletişime geçebilirsiniz:

 • SETEM Telefon: Telefon aracılığıyla meslek birliğine iletişime geçmek isterseniz, (0212) 230 1508 numaralı hattan iletişim kurabilirsiniz.
 • Fax: Belge gönderimi ve çeşitli araçlar için kullanılan (0212) 230 1508 numarasına erişebilirsiniz.
 • Adres: Üyelik başvuruları genel olarak ofis adreslerini (Asmalı Mescit Mh. Asmalı Mescit Cd. No:3 K:2 D:4 Beyoğlu / İstanbul) ziyaret ederek yapılmaktadır.
 • E-mail: Telefon ve benzeri yollar ile ulaşamadığınızda meslek birliğinin ([email protected]) e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Eğer yukarıdaki iletişim adreslerinden ulaşamadıysanız veya 7/24 hizmet veren daha hızlı iletişim tercih ediyorsanız, Müzik Dağıtım iletişim kanallarından veya 0 850 304 6767 numaralı hattan bilgi alabilirsiniz.