Belgesel türünde eser sahibi iseniz BSB kuruluşu hakkında eserlerinizin hangi doğrultuda kullanılacağını, BSB‘nin ne iş yaptığını öğrenin.

Sinema belgeselleri veya benzeri türlerde belgesel çekimi yapıyorsanız, bir birliğe kayıt olmak önemli olacaktır. BSB gibi kuruluşlar, çekimi yapılan veya üretilen herhangi bir eserin izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan durumları en aza indirecektir. Maddi ve manevi haklarınızı koruyarak takip edecek ve aynı zamanda izinli kullanımından kaynaklı telif hakkı kazancı elde edeceksiniz.

BSB hakkında internet üzerinden yeterli kaynak bulamamakta yakınıyor olabilirsiniz. Bu nedenle sizler için BSB’nin ne işe yaradığını, ne olduğunu, nasıl üye olunacağını, üyelik türleri, birlik pay ücretleri, üyelikten nasıl çıkılacağı gibi konuları ele alacağız. Böylelikle tek bir liste kullanarak, meslek birliği hakkında detayların her birine ulaşabileceksiniz.

Belgesel türünden ziyade dijital platformlarda müziklerinizden telif hakkı kazancı elde etmek ile ilgileniyorsanız, sizin için bir şeyimiz var. Dünyanın popüler akış servisleri üzerinden yayınlanan müzikler, sanatçıya veya onu oluşturan kişiye telif hakkı adı altında kazanç verir. Özellikle bu ödemeler bir müzik dağıtım şirketi ile çalıştığınızda tarafınıza ödeme yapılır.

Dijital platformlardan müzik alanında kazanç sağlamak istiyorsanız, tercihinizi Müzik Dağıtım ile yapın. Müzik Dağıtım, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Fizy, Youtube, Tiktok, Facebook / İnstagram gibi akış servislerine parçanızı yayınlayan servistir. Türk müzik dağıtım şirketlerinden olması güvenebileceğiniz ve her zaman arayabileceğiniz ortam yaratır.

Ayrıca size sunulan ücretsiz yönetim paneli ile en iyi müzik dağıtım şirketleri arasında gösterilir. Çünkü müzik eserlerinizden pay alınmaz ve böylelikle %100 oranında telif hakkı kazancı sizde kalır. Dijital müzik dağıtım fiyatları uygun olmasından dolayı Türkiye için en çok tercih edilen şirketlerin arasında gösterilmektedir.

Müzik ihtiyaçlarını ertelemeyin ve şimdi Müzik Dağıtım iletişim adreslerinden ulaşın.

BSB Nedir?

BSB Nedir

BSB, belgesel türündeki eserleri koruma adına 1997 mart ayında kurulan, eser takibi, izleme, telif hakkı dağıtımı gibi süreçleri yerine getiren meslek birliğidir.

Ulusal konferans ile örgütlenme sürecine giren BSB, meslek birliği statüsü aldıktan sonra bünyesinde birçok belgesel sinemacılarını eklemiştir. Aktif üyelik ve aktif katılım temelinde aşağıdaki türde üye ve gönüllülerden oluşmaktadır:

 • Serbest çalışanlar
 • TRT belgeselcileri
 • Özel televizyon belgeselcileri
 • Üniversite öğretim üyeleri
 • Şirket sahibi olan belgeselciler
 • Fakülte öğrencileri
 • Gönüllüler
 • Diğer üyeler

Toplumun kültür anlamda gelişimini sağlamak adına geleceği inşa eden birliğin yaptığı bazı amaçları bulunmaktadır. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu anlamda yapılan sinema sanatını geliştirmek istemektedir. Her meslek birliğinde olduğu gibi BSB’nin de birlik amaçları bulunur ve aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye ve Uluslararası konferans, festival, eğitim çalışmaları, belgesel film gösterileri gerçekleştirerek bunlara katılımları sağlamak
 • Kanunda belirtilen kural ve şartlara göre kar amacı gütmeden birlik üyelerine toplu hak yönetimi, hak idaresi, takibi, tazminat ve telif bedellerinin tahsili ve dağıtımını yapmak
 • Belgesel sinemacılar, yönetmenler, yapımcılar, yeni belgeselciler, diyalog yazarları, müzik bestecileri, senaryo yazarları, yetiştirerek belgesel sinema alanında mesleki standartları oluşturmak
 • Kendi üyelerine ekonomik, sosyal, yasal özlük haklarını, sanatsal, maddi ve manevi haklarını, mesleğin gelişimine katkı sağlamak için birlik ve dayanışmayı etkin kılmak
 • Üyelerine sinema alanının belgesel yönü gelişmek suretiyle panel, sempozyum, kurs, açık oturum gibi toplantılar yaparak bu bağlantıda çalışmaları düzenlemek
 • Belgesel filmlerin doğru ve etkili yapılabilmesi adına gerekli ekipman, malzeme, ekip sağlayarak film yapımına destek sağlamak
 • Kamuoyunu üyeleri arasında birlik çalışmaları ve iletişimi geliştirmek adına bilgilendirmek için video filmleri, DVD/CD-Rom, belgesel sinema türündeki her türlü görsel malzemeleri hazırlamak
 • Birlik çalışmalarını insanlara duyurmak adına bildiri, gazete, bülten, dergi, internet web sayfası, sosyal medya ve diğer yayın ağları yerlerini açarak düzenlemek, yayınlamak ve iletişim bağlantılarını sağlamak
 • Meslek birliğine ve mesleğin gelişimi, yaygınlaşması adına katkıda bulunacak belge, bilgi, film, proje gibi görsel malzeme arşivi oluşturmak, videotek kurmak, kitaplık kurmak ve bununla bağlantılı olarak yönetmeliğe göre hareket etmek

BSB Anlamı Nedir? BSB Açılımı Nedir?

BSB Anlamı Nedir

Belgesel sinema kuramsal altyapısını oluşturmak ve üyelerine maddi, manevi konularda destek sağlamak amacıyla kurulan BSB anlamı veya açılımı: Belgesel Sinemacılar Birliği’dir.

Belgesel Sinemacılar Birliği, 5846 sayılı ve 2936 sayılı kanunla 42. Maddesine göre Bakanlık Kurulu kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan tüzüğe göre kurulmuştur.

Bir meslek birliğini anlamanın en iyi yolu tanımlarının neler olduğunu bilmektir. Böylelikle tam olarak açılımını, tanımını uyguladığı esaslara göre belirlemek mümkün olacaktır. BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği)’nin tüzükte yer alan ve bu liste içerisinde yer alan kendine has tanımları bulunmaktadır.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tanımları aşağıdaki gibidir:

 • Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu göstermek için kullanılır.
 • Birlik: Belgesel sinema türündeki eserleri adına kurulan BSB açılımı veya genel adıyla bilinen Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’dir.
 • Üye: Üyeliği kabul edilmek adına başvuran kişinin onaylanması, üye olan kişiyi veya meslek birliğine yetki belgesi veren kişiler olarak tanımlanmaktadır.
 • Bakanlık: Meslek birliği T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde faaliyetlerini sürdüren kar amacı gütmeyen kuruluştur.
 • Eser sahibi: Eseri üreten veya meydana getiren kişi olarak Kanunun 8. Maddesinde yer alan bilgilere göre tanımlanmaktadır.
 • Kullanıcı: Hak sahibine tazminat ve ücret ödemekle yükümlü olan kanun kapsamında, eser sahibinin kullanım izinlerini alan tüzel veya gerçek kişiyi tanımlamak için kullanılır.
 • Birlik payı: Hak yönetiminden dolayı meslek birliğinin giderlerini karşılamak amacıyla herhangi bir yatırımdan doğan gelirden alınan, kesilen tutarı göstermek için ifade edilen tanımdır.
 • Telif geliri: Kanun ile tanımlanmış hak talepleri için meslek birliği tarafından üyeleri adına toplanan gelirleri ifade etmek için kullanılır.
 • Toplu hak yönetimi: Herhangi bir eserin veya eser sahibinin telif haklarının meslek birliğince takip edilmesini gösteren tanımlamadır.
 • Temsilcilik sözleşmesi: Herhangi bir meslek birliğinin temsil hak yönetimi için birliğin taraf olduğu ve temsil kişiler ile meslek birlikleri olarak anlaşmayı ifade etmek için kullanılır.
 • Yetki belgesi: Meslek birliğine üye olacak kişinin, birliğe vermiş olduğu ve eser sahibinin belirlendiği belgelerden biri olarak tanımlanmaktadır.

BSB Ne İş Yapar?

BSB Ne İş Yapar

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) hakkında araştırma yapan insanlar özellikle kuruluşun ne iş yaptığını bilmek istemektedir. Maddi ve manevi olarak haklarını koruyan meslek birliği, kendine has görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen BSB aşağıdaki işleri yapmaktadır:

 • Yönetilen haklar ile bağlantılı olarak her türden bedellerin tahsili ve dağıtımını belirlenen esaslara göre şeffaf, adil, düzenli bir şekilde yapmak
 • Meslek birliği faaliyetlerini katılımcılık, şeffaflık, etkinlik, hesap verilebilirlik ilkelere göre hareket ederek yürütmeyi sağlamak
 • Hakkaniyete uygun koşullarda hak yönetimini sağlamak
 • Meslek birlikleri ile aynı faaliyet alanında yer alıyorsa ortak bir veri tabanı oluşturmak
 • Yönetilen haklar ile ilişkin olarak eser sahibinin eserlerine yönelik veri tabanı oluşturarak güncellemek ve bilgi almak isteyenlerin nezdine sunmak
 • Kişisel verilerin korunması adına yükümlülüklerin tümüne uyum sağlamak
 • İndirim, ödeme, tarife artış gibi durumları yönetilen hakları ile ilgili olarak aynı yılın en son dokuzuncu ayında bildirmek
 • Eser sahibini veya eserler ile ilgili olarak hak korumaya karşı önlemler almak, gerekli olacak hallerde ise idari, cezai veya hukuki yollara başvurmak
 • Türkiye ve Uluslararası olarak özel hukuk tüzel ve gerçek kişileri, kamu, kurum ve kuruşları ile hem mesleki hem de idari alanda ilişkiler kurmak
 • İzinsiz herhangi bir eseri kullanılmaması adına toplu hak yönetimi kapsamında üyeleri için gerekli önlemleri almak
 • Sosyal hizmetlerin sağlanmasına adına üyelerine yardım sandığı kurmak
 • Üyelerine lokal açmak, sosyal tesisler kurarak bunları işletilmesinde rol almak
 • Diğer meslek birlikleri ile işbirliği halinde olarak birliğin gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyetleri sırasıyla yapmak

BSB Üyelik Türleri

BSB Üyelik Türleri

BSB üyelik türleri, Belgesel Sinemacılar Birliği’nde yer alan asıl üye olarak nitelendirilen üyeliklerin tümünü oluşturur. Pek çok meslek birliği 2 veya 3 farklı tipte üyelik belirtmektedir. Tıpkı SETEM kuruluşta olduğu gibi tek çeşit üyelik bulunur ve yalnızca asıl üye olarak belirtilir.

Belgesel Sinemacılar Birliği’ne ait olan bazı üye olma yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle meslek birliğine üye olmak istediğinizde tüzükte belirtilen niteliklere sahip olduğunuzda üye olmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • Meslek birliğine üye olduğunuzda üyelikte hiç kimse kalmaya veya üye olmaya zorlanmamaktadır.
 • Birliğe üye olmak isteyen tüzel kişilik iseniz, Türk hukukuna göre kurulmuş işletmeniz olması gerekmektedir.
 • Benzer şekilde aynı faaliyet içerisinde başka bir meslek birliğine üyeliğiniz bulunuyorsa, BSB’ye üye olamazsınız.
 • Üye olmadan önce ve üye olduktan sonra her kişi giriş ücreti ve yıllık ödentiyi ödemek ile yükümlü olacaktır.

Her meslek birliğinde olduğu gibi kuruluşun üyelik kriterleri aşağıdaki gibidir:

 • Medeni haklarının kullanım ehliyeti ile ilgili tümüne sahip olmak
 • Sekizinci maddede yazan belirtilen niteliklere sahip eser sahibi veya tüzel kişi olmak
 • Genel Kurulu’nun koymuş olduğu veya koyacağı ölçüt ve kurallarına uygun olmak
 • Eser sahibinin tüzel veya gerçek kişi, en az bir sinema eserinde senaryo, diyalog yazarı, metin yazarı, özgün müzik bestecisi, yönetmen türlerinden biri olmak

Meslek birliğine üye olanlar Asıl üye olarak nitelendirilmektedir. Bununla bağlantılı olarak BSB Asıl üye olmak için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

 • Üyelik kriterlerinde geçen gerçek, tüzel kişi olan her üye asıl üye olarak tanımlanır ve o bilgiler istenir.
 • Eseri üretmeyen, meydana getirmeyen ancak devran, iktisap veya miras yolu ile eserin mali kullanma yetkisine sahip kişiler de asıl üye olarak kaydı yapılır.
 • Üye olan kişilerin yetki belgesi asılsız, boş veya aykırı olmaması gereklidir.

BSB’e Nasıl Üye Olunur?

BSB’e Nasıl Üye Olunur

BSB’e üye olmak isteyenler kuruluşta geçerli olan bilgileri sağlayan yapmaktadır. Meslek birliği üye olmak isteyenler için temin edilmesi gereken belgeleri sunmuştur. Bu belgeler tamamlandığında ve kuruluşa gönderildiğinde üyelik başvurunuz işleme koyulacaktır.

Belgesel Sinemacılar Birliği’ne üye olmak için istenen evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Üyelik başvuru formu (Meslek kısmını yalnızca yönetmen, yazarlar veya özgün müzik bestecileri doldurması istenir)
 • Üyeliğine kabul edilmeden önce bir adet özgeçmiş
 • Eserlerinden birer örnek ile filmografya
 • İkametgah belgesi (E-devletten alınabilir)
 • 4 adet fotoğraf
 • Eser sahibinin eserleri için yetki belgesi
 • Giriş aidat ödendiğine dair makbuz (2023 yılı için 125 TL)
 • Aylık aidat ödendiğine dair banka makbuzu (2023 yılı için 30 TL)
 • Nüfus cüzdanı sureti

Üye olma süreçleri ve sonrasında aşağıdaki durumlar gerçekleşmektedir:

 • Öncelikle meslek birliğine üye olmanız için yazılı olarak başvurmanız gerekecektir.
 • Başvurunuz değerlendirilecek olup, Yönetim kurulu kararı doğrultusunda başvuru tarihinden en fazla 60 gün içerisinde tarafınıza yazılı olarak bilgilendirmesi yapılacaktır.
 • Kanun, yönetmelik ve tüzüğe uygun olmanız halinde başvurularınız kabul edilecektir. Ayrıca bu hususta yetki belgesini meslek birliğine vermeyi unutmayın.
 • Üyeliğinizin başvuru sonucu olumlu olarak bildirildiği gibi ret kararı da gerekçesi ile birlikte tarafınıza bilgilendirme dahilinde yapılacaktır.

BSB Üyelikten Nasıl Çıkılır?

BSB Üyelikten Nasıl Çıkılır

Meslek birliğine üye olmanızın yanından nasıl çıkacağınızı bilmek ilerleyen aşamalarda güvenle kalmak demektir. Bu nedenle insanların birçoğu BSB üyeliğinden nasıl çıkılacağını öğrenmek istemektedir.

Çoğu durumda meslek birliğine üye olmak için başvuru yapan kişiler, başlangıçta elenmektedir. Bu durumun yaşanmaması adına Yönetim kurulunun üyeliğe kabul ve türleri için yargı yolu açıktır. İstediğinizde üyeliğinizin yeniden değerlendirilmesi adına başvurunuzu yapabilirsiniz.

İstisna niteliğinde olan durumlarda ise üyelik uyuşmazlığı meydana gelir. Üyelik uyuşmazlığı oluştuğunda ise sinema eserleri alanında kurulan federasyon ile kişiler üye olacağı konusunda karara bağlanır. Eğer federasyon kurulmamış ise bu sorun, bakanlık kararı sonucunda çözümlenecektir. Ayrıca genellikle meslek birliği ile üyeler arasındaki sorunlar birlik genel kuruluyla gerçekleştirilir.

Üyelikten çıkmak için aşağıdaki durumlardan bazısı meydana gelmelidir:

 • Üyelikten kendi isteği ile bizzat ayrılmak
 • Üyelikten meslek birliğince çıkarılmak
 • Tüzel kişiliğin faaliyetlerinin bitmesi veya sona ermesi
 • Ölüm meydana gelmesi
 • Yetki belgesinin sonuçsuz kalma durumlarının gerçekleşmesi
 • Meslek birliğine üyelik için aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi

Yukarıdaki durumlar meydana geldiğinde üyelik kaydı, Yönetim Kurulu kararının açıklamasından sonra defterden silinir. Ancak yetki belgesi geçerliliği kapsamında üyeliği sona eren kişilerin meslek birliğine karşı yükümlülükleri devam etmektedir.

Üyelikten bizzat ayrılmak: Her üye herhangi bir mazeret sunmadan birlikten ayrılabilmektedir. Ancak bu yapıldığında yazılı başvuru ardından üyeliğiniz sona erer. Ayrıca yetki belgesi bitimine kadar diğer hükümler devam eder.

Üyelikten çıkartılırsanız, genellikle aşağıdaki durumlar gerçekleşmektedir:

 • Hal ve davranışlarınız olumsuz yönde ilerlerse eğer üye disiplin yönergesine göre Hassasiyet Kurulu tarafından çıkartılabilirsiniz.
 • Üyeliğiniz çıkartıldıktan sonra tarafınıza iadeli posta yolu ile 7 gün içerisinde bilgi verilecektir.
 • Eğer bu durumun asılsız olduğunu savunuyorsanız, Hassasiyet Kurulu’na itiraz edebilirsiniz.
 • En geç 1 ay içerisinde yargı yoluna başvurabilirsiniz çünkü 45 gün içinde genel kuru toplantısına takip eden iş gününden itibaren üyelik çıkartma kararı sonuçlanacaktır.

BSB Genel Kurulu Ne İş Yapar?

BSB Genel Kurulu Ne İş Yapar

Meslek birliğinin asıl üyelerinden oluşan ve en yetkili karar organı olan BSB Genel Kurulu aşağıdaki işleri yerine getirmektedir:

 • Üyelikler ile ilgili uyuşmazlık durumlarını karara bağlamak
 • Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak
 • Olağan genel kurula kadar görev yapmak adına Teknik Bilim Kurulu, Hassasiyet Kurulu, Denetleme Kurulu, ihtiyari organlar ve Yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek
 • Üyelik ile alakalı niteliklere ilişkin ölçütleri belirlemek
 • Federasyon kurarak katılma kararı ve Genel Kurula katılacak temsilcileri seçmek
 • Yönetim Kurulu hesaplarını inceleyerek ibra etme görevlerini yapmak
 • Herhangi bir yerde şube açılması veya kapatılmasına karar vermek
 • Diğer kurullar tarafından öngörülmüş olan raporları inceleyerek karara bağlamakta sorumlu olmak
 • Yönetim Kurulan yetki vermek için taşınmaz mal alınıp satılması veya ayni haklar tesis edilmesi adına çalışmalar yapmak
 • Yatırımlardan, tazminatlar veya telif gelirlerinden elde edilen gelirden ne kadar kesileceği yönünde kullanılan birlik payının, kültürel ve sosyal olarak kesilen kesintilerin oranlarını belirlemek
 • Tazminat ve telif gelirler ile yapılacak yatırımların elde edilen gelirlerin politikasına karar vermek
 • Risk yönetimi ile ilgili kararları vermek
 • Meslek birliğinde zorunlu organlarda bulunan kişilerin ücretlerinin belirlenmesi
 • Yıllık ödenti, giriş ücreti, tahsil alınacak olan telif geliri ve tazminat ile ilgili birlik paylarının belirlenmesi
 • Meslek birliğinde yer alan önergeleri ile değişiklikleri karara bağlamak
 • Dağıtım ve dokümantasyon ile ilgili yönerge önerilerini dikkate alarak karara bağlamak
 • Meslek birliği tüzüğü ve mevzuatta verilen diğer görevleri yerine getirmek

BSB Yönetim Kurulu Ne İş Yapar?

BSB Yönetim Kurulu Ne İş Yapar

En az 5 üyeden oluşan, asıl üyeler arasından iki yıl süresince seçilen BSB Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yerine getirmektedir:

 • İstenilen düzeyde temsilciler açılmasına karar vermek
 • Meslek birliğinin amaçları doğrultusunda Bakanlık ile iletişim ve işbirliği içerisinde bulunmak
 • Kendi üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ederek korumak
 • Genel Kurula sunmak için bütçeyi hazırlamak
 • Meslek birliği kaynaklarını ekonomik, verimli, etkili kullanmak için elde edilmelerini sağlamak
 • Kendi üyelerinin hak takibi ve idaresi için çalışmalar yaparak tecavüz gibi istenmeyen durumlarda her şekilde idari, icrai veya adli yollara başvurmak
 • Merkez ve şubelerde görevlendirilmek üzere çalışacak personeli seçmek, denetlemek, görevine son vermek, özlük, ücret, sosyal hak gibi hususların esas ve koşullarını belirlemek
 • Meslek birliğinin işleyişine yönelik yönergeleri hazırlayarak genel kurula sunmak
 • Asıl üyelerine ilişkin başvuruları karara bağlamak
 • Tazminat, telif ücretleri kesilecek birlik payını belirleyerek Genel Kurula sunmak
 • Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce gündemi belirleyerek gündem ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmak
 • Yıllık şeffaflık raporunda yer alacak olan mali bilgileri yeminli mali müşavirce onaylatmak
 • Denetleme Kurulu ve Genel Kurul raporlarının birer örnek halinde 15 gün içerisinde Bakanlığa gönderimini sağlamak
 • Eser sahiplerine yardımcı olacak biçimde haklar ile ilgili gerekli olan sözleşme tiplerini hazırlamak
 • BSB’e ait birlik tüzüğü veya mevzuat ile ilgili diğer işleri gerçekleştirmek

BSB Ekşi

BSB Ekşi

Ekşi sözlük, Türkiye’de kurulmuş olan ve hem yurtiçi hem de yurtdışında bulunan insanların ziyaret ettiği web sitelerinden biridir. İnsanlar çoğunlukla bir meslek birliği araştırması yaparken web siteden ziyade ekşi üzerinden paylaşılan bilgilere bakmaktadır. Özellikle üye olanlar hangi şartlardan faydalandığı veya telif ücretlerinin neler olduğunu öğrenmek istemektedir.

BSB Ekşi olarak araştırma yapıldığında meslek birliği ile alakalı sınırlı kaynaklar mevcuttur. 2023 yılının şubat ayına kadar sınırlı entry’ler olsa da bundan sonraki süreçte olabilme ihtimali yüksektir. Bunun için meslek birlikleri ile alakalı diğer entry’lere bakmakta fayda vardır.

BSB İletişim

BSB İletişim

Sinema belgeselleri yapımında eseriniz bulunduğunda meslek birliğine ulaşmak önemlidir. Özellikle iletişime geçmek isteyen birçok kişi üyeliğin nasıl olduğunu, istenen belgelerin nasıl sağlanacağı veya diğer mesleki alanda çalışmaları merak etmektedir. İnternet üzerinden BSB iletişim hakkında sınırlı kaynaklar olsa da tek bir başlık altında neler olduğuna değineceğiz.

BSB iletişim için aşağıdaki yollardan birini deneyebilirsiniz:

 • BSB Telefon: İşlemlerinizi tamamlamak veya haber almak için 0212 245 89 58 numaralı telefonu kullanabilirsiniz.
 • BSB Faks: Üyelik ile istenen belgeleri 0212 245 89 58 numaralı faks ile gönderebilir veya kuruluşun sizden istenen bilgileri yollayabilirsiniz.
 • BSB E-posta: Türkiye’de başka şehirde bulunuyor veya yurtdışında geçici süre ile konaklıyorsanız, [email protected] e-maili kullanarak meslek birliğine yazılı görüş ve önerileriniz için ulaşabilirsiniz.
 • Adres: İstanbul’da ikamet ediyor veya bulunuyorsanız, direkt olarak ‘Kuloğlu Mahallesi, Gazeteci Erol Dernek Sok. No 8 Kat 4: No: 9 Beyoğlu/İstanbul’ adresini ziyaret etmek daha doğru olacaktır.
 • İletişim formu: Web sitesi aracılığıyla BSB İletişim sayfasından ilgili forma, özel bilgilerinizi yazıp mail atabilir, kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki yollar ile meslek birliğine iletişime geçmek denenen yollardan birisidir. Ancak daha hızlı ulaşmak, istenen belgeler hakkında bilgi almak veya danışmanlık isterseniz, 7/24 aktif olan 0 850 304 6767 numaralı telefondan Müzik Dağıtım’a ulaşabilirsiniz.