Türk sanat ve kültürünün gelişmesinde katkısı bulunan GESAM için nedir, ne işe yarar, nasıl üye olunur, telif hakkı gibi bilgileri öğrenin.

Müzik, opera, tiyatro, sinema gibi sanat türünde oluşturduğunuz eserlerini var ise bir meslek kuruluşuna katılmak önemlidir. Meslek birlikleri yapmış olduğunuz eserlerinizi maddi ve manevi olarak koruyarak izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan sorunlarını en aza indirecektir. Bu bağlamda Türkiye’de var olan meslek birliklerinden birisi GESAM’dır.

GESAM, Türkiye’de bulunan sanat eseri sahiplerinin haklarını koruyan ve bu doğrultuda telif hakkı kazancı sağlayan meslek birliklerinden birisidir. Bir eseriniz olduğunda ne gibi haklara sahip olacağınızı bilmek önemlidir.

GESAM hakkında daha ince detaylara inerek, size sağladığı faydalarının yanında ne işe yaradığını, nasıl üye olacağınızı, telif hakkı ücretleri gibi çoğu kişinin bahsetmediği konulara ineceğiz. Böylelikle eseriniz sonucunda size sağladığı faydaların tümüne tek bir listede erişebileceksiniz.

Eğer müziklerinizi dijital platformlar veya müzik akış servisleri üzerinden yayınlanmayı düşünüyorsanız, tercihinizi Müzik Dağıtım’dan yana kullanın. Müzik Dağıtım, müzik sanatı üreten tüm meslek sahiplerine Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer gibi 100’den fazla platforma gönderim yapan şirkettir. Gönderilen her müzikten %100 oranda kazanç sağlayabilir ve yalnızca yıllık veya aylık giderlerinizi düşünürsünüz.

Müzik Dağıtım ile kazanç sağlamak basittir. Size sunulan ücretsiz yönetim paneli ile şarkılarınızı yükleyebilir, görsel seçebilir, istediğiniz platforma tekil veya çoğul şekilde gönderim yapabilirsiniz. Ayrıca promosyon servisi nedeniyle şarkılarınıza daha çok kitleye eriştirmek basit olacaktır.

GESAM Nedir?

GESAM Nedir

GESAM, güzel sanatlar alanında 1986 yılında kurulmuş üyelerini telif hakkı ücretlerini takdim eden ve maddi ve manevi olarak koruyan meslek birliğidir. 2021 yılından beri Türkiye’de bulunan tek resmi, yetkili ve yasal meslek birliği olma ünvanını taşır. Merkezi Ankara olup, Türkiye’nin 66 ilde şubeleri ve temsilcilikleri mevcuttur.

Sanatın evrensel bir dil ve birleştirici unsur olduğunu kabul eden GESAM, çeşitli sanatsal etkinlikler ile sanatçılarına fiziksel ortamlar hazırlanması ile bilinmektedir. Bu bağlamda evrensel bir dil ve birleştirici olan sanatın; müzik, tiyatro, heykel, seramik, sinema, şiir, fotoğraf, dans, gibi türleri ilgi alanlarına girer.

Her meslek birliğinin kuruluş amaçları olduğu gibi GESAM’da da bu mevcuttur. Üye sanatçılarının telif hakkını takip eden ve bu doğrultuda tahsil ve dağıtımını yapan GESAM, kuruluş amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Sanatçı ve devlet ilişkilerini gelişimine katkıda bulunarak sağlamak
 • GESAM üyelerinin telif haklarını korumak
 • Sanatçılara maddi ve manevi destek sağlayarak Türk sanat ve kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmak
 • Sanatçı görüşlerini, telif hakkı ile yönetmelik ve kanun hazırlıklarına yardım ederek düşüncelerini ilgili kuruluşlara haber vermek
 • Sanatçıların teklif hakların ötürü uyuşmazlık gerçekleştiğinde arabulucu olarak, sorunun çözümü için mahkemelerde, avukatları ile üye davalarını takip ederek telif ücretleri konusunda hem tahsil hem de dağıtımını yapmak

GESAM Açılımı Nedir?

GESAM Açılımı Nedir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenleme sonucunda açılan ve sanatçıların telif haklarını koruyan GESAM açılımı: Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği.

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar neticesinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre açılmıştır. Aynı kanunun 2936 sayılı kanunla değişik 42.maddesi ile tüzük hükümlerine dayanarak kurulmuş bir meslek birliğidir.

GESAM meslek birliklerinden biri olduğundan dolayı kendi içerisinde birlik organları bulunmaktadır. Üst organları içerisinde Denetleme, Yönetim, Hassasiyet ve Teknik Bilim kurullarından oluşmaktadır. Tüzükte belirlenen bilgiler dolayısıyla 13 ilde ve bütün iller kapsamında bölge şubeleri kurulabilmektedir. Ancak kuralları çerçevesinde tek bir bölge ve bir ilde birden fazla şubesi bulunmamaktadır.

GESAM Ne İş Yapar ve Faaliyetleri Nelerdir?

GESAM Ne İş Yapar ve Faaliyetleri Nelerdir

Üyelerin telif haklarını koruyan ve anlaşmazlıkların çözümünü sağlayan GESAM hakkında ne iş yaptığını ve faaliyetlerinin ne olduğunu herkesçe merak edilmektedir. Müzik ve benzeri sanat alanında faaliyet gösteren meslek birliği amaçları ve birlik kuruluş nedenleri bulunmaktadır.

GESAM sosyal amaç ve birlik olarak aşağıdakileri yapmaktadır:

 • Türk sanatını ve sanatçılar ile destekleyerek bununla ilgili çeşitli yarışmalar düzenleyerek ödül sağlamak
 • Türkiye’de ve Uluslararası olarak kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olmak
 • Sanat ve kültürü gelişimini desteklemek adına katalog, broşür gibi yayın organların telif haklarını korumak
 • Eserleri olan sanatçılar için tanıtım yaparak Türkiye ve yurt dışında etkinlik yapmak isteyenlere yardımcı olmak
 • Konferans, seminer, sergi, sanat gösterileri, sempozyumlar düzenlemek
 • Sıcak ve samimi ortam yaratmak için dinlenme tesisi, lokaller açmak
 • Sanatçı tanıtımı için film ve kitaplar hazırlamak
 • Olası nedenden ötürü telif hakkı takibi yaparak hukuki danışmanlık üzerinden davalar açmak
 • Uluslararası yarışmalar gerçekleştiğinde üyesi olan sanatçılar bununla ilgili bildiride bulunmak
 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür müdürlükleri tarafından üyelere özel ücretsiz kontenjan açmak
 • Büyük yarışmalar neticesinde GESAM ödüllerini takdim etmek
 • Süreli ve aylık olarak yayın organları çıkarmak
 • Yıllık takvim, kartpostallar, sanat kitapları çıkararak sanatçılara bilgi sağlamak
 • Üniversitelerde ‘Telif Hakları’ dersini seçmeli olarak koymak
 • Sanatçılara teknik yardımlar sağlayarak, sergi açmalarına yardımcı olmak ve devletin sanat politikasına uygun olarak fikir ve görüşlerini bildirmek
 • Türkiye’de gerçekleşecek olan kamu kuruluşları ve özel sektör yarışmalarında üyelerine jüri görevleri vermek ve jüri tespitinde yardımcı olmak
 • Büyük şehirlerde kurulu olan fikri ve sinai haklar mahkemelerinde bilirkişi olarak katkılarını sunmak
 • Telif hakkı ile ilgili konularda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün bir şubesi görevini üstlenerek üyelerine iletimini sağlamak
 • Herhangi bir yarışma ve etkinlik meydana geldiğinde ilgili kural ve şartlarını GESAM üyelerine duyurmak

GESAM Üyelik Türleri Nelerdir?

GESAM Üyelik Türleri Nelerdir

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne üye olmak isteyenler tüzükte belirtilen şartları taşıdığında üye olmak için önlerinden engel bulunmaz. Ön görülen birlikte yer alan 14. Madde haricindeki herkes üye olabilmektedir. Ancak aynı faaliyet alanına sahip başka bir üyeliğiniz olmaması takdirde kolayca meslek birliğinde yerini olabilir.

Eser çeşitleri ve eser sahipleri bakımından MÜYORBİR gibi her meslek birliğinde olduğu belirli kural çerçevesinde birlik devamlılığını sürdürmektedir. Ayrıca üye olduğunuzda genel kurulca beklenen yıllık aidat ödentisi ve giriş ücretini de ödemekle yükümlüsünüz. Bu şartları taşıdığınız takdirde 2 farklı üyelik türlerinden birine ait olursunuz.

Meslek birliğinde yer alan 2 farklı üyelik türü bulunur: Asil üye ve yararlanan üye.

GESAM Asil üye olmak için aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:

 • Medeni kullanım ehliyeti ve haklarına sahip olmak
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda geçerli olan öngörülen eser sahibi olmak şartı olması
 • Meslek birliğinin koyacağı şartlara, kurallara ve ölçütlere uygun olmak

Yararlanan üye olmak için ise aşağıdaki kuralları sağlamanız aranmaktadır:

 • Medeni kullanım ehliyeti ve haklarına sahip olmayanlar için vasi veya velileri olmak
 • Eserin mali hakları için; eseri meydana getirmeyen veya üretmeyen, doğrudan, miras ya da devren iktisap yolu ile kullanma yetkisi bulunan kişiler olmak
 • Genel kurula katılma hakkı bulunup oy kullanmayan, birlik organlarında görev almayan yararlanan üye olmak

Bu koşulları sağlıyorsanız, üyelik için temel kuralları taşıyorsunuz demektir. Meslek birliğine üyelik başvurusu ve kabul aşamaları da aşağıdaki gibi gerçekleşir:

 • Meslek birliğine üye olmak isteyen Tüzel veya gerçek kişiler kuruluşun isteklerine göre yazılı olarak başvuru yaparlar.
 • Kurul toplanır ve birlik tüzüğünde yer alan nitelik ve ölçütler uyumlu olduğunda üyeliğiniz kabul edilir.
 • Yönetim kurulunca karara bağlanan üyelik genel olarak başvuru yapan kişinin başlangıç tarihi itibaren yaklaşık olarak 30 gün içerisinde kendisine çeşitli iletişim araçlarından haber verilir.
 • Hangi üyelik türünü seçeceğiniz önemlidir çünkü meslek birliği asil üye ve yararlanan üyelik adı altında farklı defterlere sıra numarası olarak kayıt edecektir.

Not: İstisna niteliğinde bazı durumlarda üyelik uyuşmazlığı ortaya çıkabilmektedir. Eğer üyelik uyuşmazlığı meydana gelirse çıkacak sorunlar federasyon ile çözüme ulaştırılır. Yine de sorununuz çözülmez ise (bu genelde federasyon kurulmadığında meydana gelir) ilgili Bakanlık kararı ile çözümlenecektir. Ancak genel olarak üyelik ile birlik arasındaki uyuşmazlıklar, meslek birliği genel kurulda sonuca bağlanır.

GESAM Üyelikten Nasıl Çıkılır?

Meslek birliğine üye olmak her ne kadar mümkün olsa da insanların istediği zaman çıkabilmesi de önemlidir. Bu nedenle Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nden nasıl çıkabileceğinize dair bilgilere yer vereceğiz.

Üyelikten aşağıdaki durumlar gerçekleştiği zaman çıkabilme imkanınız bulunmaktadır:

 • Tüzel kişilik ile üyelik tamamlandıysa resmi olarak tüzel kişiliğin sona ermesi
 • Ölüm durumu gerçekleştiğinde
 • Tüzükte yer alan bilgilerin yerine getirmemesi nedeniyle üyelikten atılma veya çıkarılma söz konusu olduğunda
 • Bizzat üyenin kendi rızası ile üyelikten çekilme kararı alması

Not: Üyeliğiniz sona erdiğinde kuruluşa tanımladığınız yetki belgelerinizin sonuncusunun süresi bitiminden sonra bir yıl süresince birliğe karşı yükümlülükleriniz devam etmektedir.

Üyelikten kendi kişisel tercihleriniz sonucunda çıkmak istediğinizde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Meslek birliğine yazılı olarak çıkma istediğiniz bildirmeniz halinde üyelikten çekilme isteğiniz başlayacaktır
 • Başvurunuz olumlu şekilde sonuçlandığında üyeliğiniz sona erecektir.
 • Üyelikten çekilme isteğiniz ile birlikte çıkarılma isteğiniz onaylanmasından sonra borçlarınız ödenmesi ve üyelik kimlik kartlarınızı iade etmeniz gerekecektir.

Meslek birliğinin tüzüğüne uymayıp aşağıdaki durumları yapmaya devam ederseniz üyelikten çıkartılabilirsiniz:

 • Meslek birliğinin çalışması için kasıtlı eylem ve davranışta bulunarak amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmaya devam etmek
 • Yetki belgesi için aykırı davranışlarınızı yazılı bildiriye rağmen sürdürmenize devam etmek
 • Üyelik başvurusunda yer alan yazılı bilgilere rağmen 1 yıl zaman zarfında üyelik ücretini ödememek
 • Üç genel kurula arka arkaya olmak koşulu ile asil üyeler yönünden davranışınıza devam etmek

Yukarıdaki 4 farklı davranışın en az birini gerçekleştirirseniz, yararlanan üyeler ve asil üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu önerisi ile hassasiyet kurulu tarafından çıkartılırsınız. Ayrıca ilgili karar 1 hafta veya 7 gün içerisinde tarafınıza bilgi verilecektir.

GESAM Üyelik Formu Nasıl Bulunur?

Meslek birliğine üye olma aşamalarında istenen belgelerden biri olan üyelik formu, başvuru için gereklidir. Kuruluş üyelik başvurusunda eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak kuruluşa teslim edilir. Diğer belgeler ile birlikte tamamlandığında üyeliğiniz kabul edilmiş olur.

Birçok insan GESAM üyelik formunun nerede olduğunu ve nasıl temin edeceklerini bilemiyor. Bu yüzden aşağıdaki adımları takip ederek, kolaylıkla bulabilirsiniz:

 • Öncelikle mobil tarayıcınız üzerinden veya web tarayıcınız üzerinden ‘GESAM üye formu’ araştırmasını yapın
 • Çıkacak web sitenin ana sayfasına girin ve URL adresinin (http://gesam.org.tr/) olduğunu kontrol ediniz.
 • Ardından ana sayfada bulunan ‘Hakkımızda’ menüsüne bir kez tıklayın veya mouse’u üzerine getiriniz.
 • Açılan menü sayfasında ‘GESAM üye Formu’ alanını bulunuz ve bir kez tıklayın
 • Daha sonra PDF olarak indirmek için kırmızı renkli yazıya tıklayın ve doldurmanız gereken belgeyi cihazınıza indirin.

GESAM Yetki Belgesi Nasıl Bulunur?

Üyelik işlemlerin birinci aşaması olarak kabul edilen yetki belgesi, eseriniz üzerinden hak iddia etmenizi sağlayan belgedir. Bu belge, meslek birliği tarafından istenen ikinci belge olma özelliğini taşımaktadır. Çoğu insan, web sitesi üzerinden yetki belgesine erişemiyor veya nasıl temin edilecekleri konusunda şüpheye düşüyor.

Aşağıdaki yolları kullanarak kolaylıkla GESAM Yetki Belgesini bulabilirsiniz:

 • İlk olarak web veya mobil tarayıcınızı kullanarak meslek birliğinin web sitesini bulunuz.
 • Yukarıda paylaşılan GESAM web adresi URL (http://gesam.org.tr/) doğrulunu kontrol ediniz.
 • Kontrol aşamalarınızı tamamlamanızın ardından web sitenin ana sayfasına ulaşın.
 • Kırmızı renkli menü bölümünden ‘Hakkımızda’ yazısının üzerine Mouse ile gelerek biraz bekleyin.
 • Açılan pencereden biraz aşağıya inerek GESAM Yetki Belgesini kısmına bir kez tıklayınız
 • Bu alana tıkladığınız an yetki belgesi otomatik olarak bilgisayarınıza PDF olarak inecektir.
 • Yorumlara kapatılmış olan alanda ‘Failed to fetch Hata’ yazısına takılmayın, dosyanız inmediğinde sayfayı yenilemeniz yeterli olacaktır.

Yetki Belgesi Ne İşe Yarar ve Sözleşmede Yer Alan Kriterler Nelerdir?

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından sağlanan yetki belgesi ile eserlere ilişkin bilgiler ile sanatçıya telif ücreti tahsili, dağıtımı ve telif takibi yapılır. Ayrıca yetki belgesini kullanarak izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan durumlarda kendinizi savunabilirsiniz. Bu doğrultuda sanatçının yetki belgesi, meslek birliği ile mali haklar için ilgili icra müdürlükleri ve adli makamlarca hukuki takibi yapmasına olanak sağlar.

Eserinizi korumak adına meslek birliğine kayıt olmadan önce sözleşmede olan kriterlerin doğru yapılması önemli olacaktır. Bunun için aşağıdaki ölçütleri yerine getirebildiğini öğrenmeniz daha iyi olacaktır:

 • Kullanımı yapılan her eser başına ücret; sabit veya saniye / dakika başına birim ücret tarifesi uygulanır
 • Ulusal, yerel, bölgesel yayın kuruluşlarının yayın alanı ve izleyici dinleyici sayısına göre Pazar oranı ve eserlerin kullanım sıklığına göre belirlenir
 • Birlik ile sözleşme yapılırken, eserlerin topluma devamlı olarak iletim içim sağlanması yapılır
 • Eserlerin ilgili yayınlarda kullanılmak adına sanatçıya ödenecek ücretlerin ulusal ve uluslararası düzeyde uygulamalar araştırılarak makul seviyede belirlenir
 • Rekabeti bozacak şekilde şart ve kuralların oluşturulmaması beklenir

Kullanıcı ve meslek birliği ile yapılan sözleşmelerde ödemelerin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak yukarıdaki ölçütler esas alınarak yapılmaktadır.

Telif hakkı ücretleri sanatçıya aşağıdaki gibi ödenmektedir:

Meslek birliğinin ilgili kurum, yayın veya işletmeler doğrultusunda gelen telif ödemeleri, birlik pay ücreti düşülmesinin ardından yılda 4 kez ödenmektedir. Tazminat bedelleri olursa eğer birlik payı ve tahsil giderleri düşülmesinin ardından 15 gün içerisinde hak sahibine ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca tazminat ve ücret bedelleri dağıtımı ile ilgili ödeme planları 3 aylık dönem halinde Bakanlığa bildirimi yapılmaktadır.

GESAM’a Nasıl Üye Olunur?

GESAM’a Nasıl Üye Olunur

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği veya kısa adıyla GESAM, Türkiye’de bulunan sanatçıların üye oldukları kuruluştur. Birçok insan GESAM’a nasıl üye olunacağı ile ilgili olarak araştırmalar yapmaktadır.

Aşağıdaki adımları uygulayarak GESAM’a üye olabilirsiniz:

 • İlk olarak meslek birliği ile iletişime geçmeli ve sizden istenen belgeleri ile müracaat etmelisiniz.
 • Bu belgeler; web sitesi aracılığıyla, faks veya telefon yolu ile bulabileceğiniz GESAM Yetki Belgesi ve GESAM Üyelik Formu olacaktır.
 • Belgelerin temini olarak adresinize postalayabilir veya direkt olarak web sitesi aracılığıyla direkt olarak indirebilirsiniz.
 • İki farklı formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanızın ardından, özellikle yetki belgesinde geçen üye giriş aidatını yatırmanız gerekecektir.
 • Üye giriş aidatını meslek birliği hesabına havale etmenizin ardından makbuzunun bir fotokopisini alın
 • Yetki belgesi, Üyelik Formu ve üye giriş aidatını yatırdığınıza dair fotokopi ile birlik genel merkezine postalayın
 • Belgeleri postalamak için GESAM 106105 posta çeki hesap numarasını kullanabilirsiniz.
 • Yönetim kurulu ayda 3 kez toplanıp, üyeliğiniz ile ilgili bilgilere göz atıp, başvurunuzu onaylayacaktır.

Bu adımda zorlandığınız bir kısım var ise detayların nasıl olduğuna dair bilgileri Müzik Dağıtım iletişim adresini kullanarak 7/24 destek alabilirsiniz.

GESAM üyeliğinizin kabulü ve devamlılığı için genel olarak aşağıdaki işlemler gerçekleşir:

 • Üyelik işlemlerinizin kabulü için yönetim kurulu her ayın 3 kez olmak koşulu ile toplanıp, üyeliğinizi karara bağlar. Kısaca üyelik işleminiz onaylandığında başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.
 • Meslek birliğinde giriş ücretinin yanında her üyenin ödemekle yükümlü olduğu yıllık aidat ödentisi bulunur. Bu aynı zamanda üyeliğinizin devamlılığı içindir.
 • Eğer yıllık aidatınızı ödemezsiniz, bu durum GESAM Hassasiyet Kurulu’nda görüşülerek kamu hizmetlerine zararı neticesinde İCRA ile sağlanması yapılır.
 • Yıllık aidat ödememek için istifa edebilirsiniz ancak bunu yapmanız için birliğe borcunuz olmaması gerekir. Kısaca yıllık borcunuzu ödemeden ve yazılı olarak bildiride bulunmadan meslek birliğinden istifa etmeniz mümkün değildir.

GESAM Aidat Ücreti Ne Kadar 2023?

GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’ne üye olmak için giriş aidat ve yıllık aidat ücretinizin yatırılması gerekmektedir. Bu doğrultuna istenen belgeleri tamamlamanız ardından üye olmak için gerekli şartları sağlamış olursunuz. Eğer GESAM’da devamlılığı olan üye iseniz, yıllık aidat ücretlerini de yatırmanız gerekmektedir. Yatırmamanız takdirde Hassasiyet Kuruluna kadar işlemleriniz gidilebilmektedir.

GESAM Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş, 30 Ocak 2023 tarihinde yapmış olduğu açıklamasında aidat ücretlerini belirlemiştir. 2022 yılında geçerliliği devam eden ücretin değişmeyeceği ve aynı ücretten devam edileceği açıklanmıştır.

GESAM Ocak ayında açıklanan ve 2023 yılında geçerli yıllık aidat ücreti 75 TL’dir.

GESAM Ekşi

Türkiye’nin araştırma ve tartışma sitelerinden biri olan Ekşi sözlük’te insanlar GESAM hakkında görüşlerini bildirmektedir. 2023 ve son yapılan araştırmalara göre meslek birliği hakkında 2008 yılından kalma bilgi olsa da genel olarak insanlar kuruluşun tanımını yapmıştır. GESAM ekşi veya Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ekşi olarak araştırma yaptığınızda ilgili entry kaynağını kolaylıkla bulabilirsiniz.

GESAM İletişim

GESAM İletişim

Meslek birliğine üye olarak kayıt olmak veya benzeri soru, görüşlerinizi bildirmek için iletişime geçmek önemlidir. Birçok insan meslek birliğine iletişime geçeceği konusunda kaynak bulamıyor ve nasıl kontak kuracaklarını bilemiyor. Aşağıdaki yolları kullanarak GESAM iletişime geçebilirsiniz:

 • GESAM Telefon: Ankara merkezdeki şubesine iletişime geçmek için 0 312 231 10 82 ve 0 312 229 66 27 telefonlarını veya 0 533 917 37 76 Whatsapp numarasını kullanabilirsiniz. Adana Seyhan’da bulunan şubesine telefon ile iletişime geçmek için 0 532 503 09 35 numarasını seçebilirsiniz. Muratpaşa Antalya’da bulunan şubesine iletişime geçmek için 0 532 244 37 37 numarasını kullanabilirsiniz.
 • GESAM Faks: Belge teslimi, üyelik işlemleri veya benzeri konularda 0 312 231 23 84 numarasını kullanabilirsiniz.
 • Sosyal medya: ‘gesammb’ kullanıcı adlı Instagram sayfası ile iletişime geçebilirsiniz.
 • Web site: Birçok kaynak ile ilgili güncel verilere ulaşmak için (http://gesam.org.tr/) web site URL adresini kullanabilirsiniz.
 • GESAM Adres: ‘Maltepe Mah, Gazi Mustafa Kemal Blv. 63/4, 06570 Çankaya/Ankara’ adresini kullanarak direkt olarak kuruluşu ziyaret edebilirsiniz.
 • GESAM E-posta: Genel bir mesajınız olduğunda veya telefon ile iletişime geçemediğiniz durumlarda e-mail en hızlı çözüm olacaktır. Bu nedenle Ankara merkezdeki kuruluşa ulaşmak için ([email protected]) e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Eğer işinizi daha hızlı ve etkili çözmek adına GESAM iletişime geçmek istiyorsanız, 7/24 aktif olan [email protected] ile şimdi iletişime geçin.