Sinema türü alanında eser üretenlerin hakları korunduğu SİNEBİR hakkında, ne olduğunu, ne işe yaradığını, telif ücretleri için bilgileri öğrenin.

Film, dizi, belgesel türleri veya benzeri şekilde sinema eseri ürettiğinizde haklarınızın korunması önemlidir. Türkiye’de ikamet ediyorsanız, hak takibi, telif hakkı gibi konularda bir meslek birliği üyesi olmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle SİNEBİR gibi meslek birliği kuruluşu, telif hakkınızı gözeterek, hem para kazanmanızı hem de olanaklarından faydalanmanızı sağlayacaktır.

SİNEBİR gibi meslek kuruluşları kendine ait özel şartları barındırır. Bunların neler olduğunu öğrenmek için sizlere detaylı bir liste hazırladık. Listenin içerisinde, birliğin hangi alanlarda faaliyet gösterdiği, hangi amaçları olduğu, üyelik türleri, nasıl üye olunacağı, telif ücretleri veya sizlerin ne gibi haklarınızın olduğu bilgisine yer verilmiştir.

Sinema alanından ziyade aynı biçimde müzik eserleriniz bulunuyorsa ve dijital platformlarda telif hakkında kazanç sağlamak istiyorsanız, bir konu daha bulunmaktadır. Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Youtube Music gibi dijital akış servisleri aracılığıyla para kazanmak istiyorsanız, Müzik Dağıtım’ı tercih edin.

Müzik Dağıtım, 100’den fazla dijital akış platformunda eserlerinizi gönderebileceğiniz ve bunun doğrultusunda kazanç sağlayabileceğiniz dağıtım şirketidir. Müzikleriniz kısa sürede ilgili platformlara gönderimi sağlanarak %100 oranda telif hakkından kazanç elde edersiniz. Böylelikle şarkılarınız veya müzik eserleriniz üzerinde tam kontrol hakkına sahip olursunuz.

Müzik Dağıtım ayrıca müziklerinizi ön plana çıkarmak için promosyon servisleri de kullanılır. Size sunulacak olan ücretsiz yönetim paneli sayesinde şarkılarınız ön plan çıkacaktır. Böylelikle normal kazançların üzerinde yüksek kazanç elde edebileceksiniz. Müziklerden kazanacağınız gelirleri önemsiyorsanız, bugün Müzik Dağıtım’a ulaşın.

SİNEBİR Nedir?

SİNEBİR Nedir

SİNEBİR, film, dizi, belgesel veya benzeri türdeki sinema eserleri içeren eser sahibinin ortak çıkarlarını koruyan, hak idaresi ve takibini yapan ve bunun doğrultusunda tahsili eser sahibine ödeyen meslek birliğidir.

Film üretimi yapıldığınızda hakların korunması adına bir meslek birliğe kayıt olunmalıdır. Aksi halde ortaya çıkacak izinsiz kullanımda sorunları tek başına çözmek zorunda kalırsınız. Ayrıca bu gibi durumlarda bir birlik olmaması ile telif ücretleri hakkında kişisel olarak çözmeniz gerekecektir. Bu da elbette neredeyse imkansızdır.

SİNEBİR, yetki ve sorumlulukları ile birlikte üye olduğunuz an, fikri hak ihlali karşısında haklarınız korunacaktır. Çünkü belirli ve gerekli yasal önemler almak, takip işlemlerini yapmak, özel ve resmi kurumlar ile irtibata geçmek SİNEBİR’in uzmanlık alanıdır.

Üyeleri kişiler nezdinde temsil eden SİNEBİR, görevlerinin yanı sıra toplumsal alanda sinema eserlerinin yaygınlaşması, sanat ve sinema alanında üretimlerin geliştirilmesi, eserin maddi ve manevi haklarda kullanılması alanında da öncüdür. Tıpkı SETEM birliğinde olduğu gibi eserlerin izlenmesi, satın alınması için telif hakkına bilinç oluşturmak için çalışan meslek birliğidir.

SİNEBİR Açılımı Nedir?

SİNEBİR Açılımı Nedir

Kanun gereğince sinema türünde eserlerin haklarını koruyan SİNEBİR açılımı: Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’dir.

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, merkezi İstanbul’da ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 4630 sayılı 42. Maddesi ile kurulmuştur.

Sinema türünde eserler ile eser sahibinin kuruluş nezdinde hakları bulunmaktadır. Eserlerinizin tanımlaması için yetki belgesi ne kadar gerekli ise bazı tanımları bilmeniz bundan sonraki bilgileri öğrenmenizde fayda sağlayacaktır.

SİNEBİR açılımı için önemli olan bazı tanımlar aşağıda bulunmaktadır:

 • Birlik: SİNEBİR açılımı olarak bilinen ve genel tanımı ile Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği olarak ifade edilir.
 • Bakanlık: Meslek birliğinin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğu ve onun nezdinde hareket ettiği olarak tanımlanmaktadır.
 • Eser sahibi: Eseri üreten, meydana getiren gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır.
 • Mali hak sahibi: Aynı kanunun 48. Maddesi çerçevesinde eser sahibinin mali haklarını kullanma yetkisini almış tüzel veya gerçek kişiler olarak ifade edilir.
 • Bağlantılı hak sahibi: Eser sahiplerin hakları üzerinde komşu hak sahibi olan ve eser sahibine maddi, manevi haklarına zarar vermeden işlemlerini yapan, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren, Fonogram yapımcıları, Sanatçılar, Radyo ve Televizyon Kuruluşları, Film yapımcıları.
 • Federasyon: Tüzük ve kanun hükümlerine göre kurulmuş olan fikir ve sanat eseri sahipleri ile ilişkili birliklerin üst kuruluşları olarak ifade edilir.
 • Kanun: 1951 tarihli 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ifade etmek için tanımlanmaktadır.

SİNEBİR Ne İş Yapar?

SİNEBİR Ne İş Yapar

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNEBİR), sinema eserlerin izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkan sorunları en aza indireceğiniz kuruluştur. Bu doğrultuda SİNEBİR’în ne iş yaptığını araştıran insanlar amaçlarını ve üyelerine sağladığı özellikleri bilmek istemektedir.

Üyelerine ait eserleri ve yayınların kullanılmasını izleyen SİNEBİR aşağıdaki işleri yapmaktadır:

 • Kendi üyeleri için lokal işletme ve sosyal tesisler kurarak bunları işletmesinde bizzat rol almak
 • İzinsiz kullanım veya benzeri nedenler meydana geldiğinde tüm kuruluş ve kurumla haklarını idare etmek, korumak, izlemek, yargı veya idari yollara başvurarak takipte kalmak
 • Meslek birliğine ibraz ettikleri herhangi bir eserin kullanımdan kaynaklanan ücretlerin tahsili ve tazminatı konusunda birlikte çalışmak
 • Sosyal hizmetler sağlamak amacıyla üyeleri için yardım sandıkları kurarak desteklerde bulunmak
 • Türkiye ve Uluslararası olan kurum, kuruluşları, özel hukuk tüzel ve gerçek kişiler ile birlikte mesleki ve idari ilişkiler kurarak anlaşmalar imzalamak
 • Üyelerin eserlerini yurtdışında da takip edilmesini sağlayarak yabancı eser sahiplerini de Türkiye’de takip etmek
 • Üye ve üye dışındaki kişilere kurslar açarak faaliyet ile ilgili mesleki yayınlar yapmak
 • Meslek birliğine üye olan kişiler ile eserlerinin her şekilde bulunan nüshaların ticari olarak kullanıp kullanılmadığı kontrol etmek, izinsiz kullanıldığında ise önlemek için takip ve kontrol mekanizmalarını kullanarak ona uygun tedbirler almak
 • Sinema sanatının güçlendirmesini sağlamak adına üyelerin kültürel gelişimi ve meslek için seminer, gösteri, panel, meslek eğitim, açık oturum, mesleki etkinlikler, uluslararası kültürel meslek etkinlikleri düzenlemek
 • Meslek birliğine üyeliği bulunun kişilerin eserlerinin kullanımına ilişkin sözleşmeler yapılarak, anlaşmazlıkların giderilmesine yönünde meslek birlikleri ile işbirliği yaparak çeşitli çalışmalarda bulunmak
 • Tüzük, kanun ve birlik amaçlarına uygun diğer gerçekleştirilecek olan faaliyet ile işler

SİNEBİR Üyelik Türleri

SİNEBİR Üyelik Türleri

Her meslek birliğinde olduğu gibi SİNEBİR’inde kendine özgü üyelik türleri bulunmaktadır. Üye olacak kişilerin bilmesi gereken ve hakların da çeşitli koşullarda değiştiği türleridir.

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne üye olmak istediğinizde kuruluşun tüzüğünde yer alan bilgiler ile uyumlu olursanız, üye olmanızda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca hiç kimse üye kalmakta zorlanmadığı gibi üye olmakta da zorlanmamaktadır. Ancak tüzüğün yapısı sebebiyle aynı faaliyette bulunan başka bir birliğe üye olmanız istenememektedir.

SİNEBİR’e üye olmak istediğinizde genel kurulca giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile ödemekle yükümlü olduğunuz iki farklı üyelik tipi bulunmaktadır: Asıl üye ve yararlanan üye.

Asıl üye olmak için aşağıdaki koşulları sağlamanız gerekmektedir:

 • Sinema eseri ile ilgili 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5. ve 8. maddesi kapsamında Özgün Müzik Bestecisi, Senaryo Yazarı, Diyalog Yazarı, Yönetme, Animatör olarak tüzel veya gerçek kişi olmak
 • Medeni haklarının kullanımı ile ilişkili hakların tamamına sahip olmak
 • Yirmi altı bölüm televizyon dizisinde, umuma sunulan en az bir adet sinema filmi, üç adet televizyon filminde görev almış ve özellikle jenerikte ismi yazılı olan Diyalog yazarı, Özgün Müzik Bestecisi, Senaryo yazarı, Yönetmen ve animatörler.

Yararlanan üye olarak kayıt olmak için ise aşağıdaki koşullar istenmektedir:

 • Medeni kullanım ehliyetine ilişkin bilgilere sahip olmayanlar için vasiler veya veliler
 • Oy kullanmamak koşulu ile genel kurulda yer alan, birlik organlarında görev almayan kişiler
 • Eser üretimini veya meydana getirmeyen ile ilişkili olarak devren, miras ve iktisap yoluyla doğrudan eserin mali kullanım haklarına sahip olan kişiler

SİNEBİR’e Nasıl Üye Olunur?

SİNEBİR üyelik hakkında koşulları sağlayanlar meslek birliğine üye olabilmektedir. Üyelik için her meslek birliğinde olduğu gibi SİNEBİR’in de istediği belgeleri bulunmaktadır.

SİNEBİR üye olurken istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Giriş ücret ve aidat ücretleri bilgisi
 • Giriş üyelik ücretinin bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılında geçerli 150 TL ödendiğine dair makbuz
 • Yıllık aidat bedeli 2023 yılında ödendiğine dair makbuz
 • E-devlet üzerinden alınan adres kayıt belgesi
 • E-devlet üzerinden alınabilen nüfus kayıt örneği
 • Islak imzalı, tarihli olarak doldurulmuş üye başvuru formu

Meslek birliğinin sizden istediği ve önemli olan ‘Üye Başvuru Formu’, ‘Eser Bildirim Belgesi’ ve ‘Yetki Belgesi’ bulmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 • İlk olarak web tarayıcı veya mobil tarayıcınız kullanarak meslek birliğinin kuruluş ana sayfasına ulaşın.
 • En yukarıda bulunan menü ekranı üzerinden ‘Üyelik Koşulları’ kısmına bir kez tıklayın.
 • Tıklamanızın ardından sayfa sizi üye olma koşulları ile ilgili sayfaya gönderecektir.
 • Aynı sayfa üzerinden ‘Üye Başvuru Formu’ indirmek için hemen sağ tarafından bulunan ‘İndir’ düğmesine bir kez basınız.
 • Benzer şekilde ‘Eser Bildirim Belgesi’ ile ‘Yetki Belgesi’ indirmek için yan taraftaki ‘indir’ butonuna basabilirsiniz.
 • Belgeleri indirip, doldurduktan sonra meslek birliği ile iletişime geçip, teslim etmeniz gerekecektir.

SİNEBİR Üyelikten Nasıl Çıkılır?

Yukarıdaki koşullar ile istenen belgeleri tamamladığınızda yazılı olarak birliğe başvurmanız gerekecektir. Üyelik başvurunuz, birlik tüzüğü ile kanun nezdinde uygun ise ön görülen nitelikleri taşıyanlar üyeliğe kabul edileceklerdir.

Başvurunuz kabul edildiğinde yönetim kurulunca karara bağlanarak yazı ile kişiye başvurusu itibari 30 gün içerisinde tarafına bilgi verilir. Üye olmak için hangi üyelik türünü seçeceğinizde önemlidir çünkü defterde kaydınız ayrı ayrı ve sıra numarası ile kaydedilecektir.

Her ne kadar üyelik için gerekli koşulları sağlasanız da üyelikten çıkmak için belirli koşullar bulunmaktadır. Özellikle üyeliğini devam ettirmek istemeyen veya belirli şartlar çıkmak isteyen, üyelikten nasıl çıkacaklarını merak etmektedir. SİNEBİR birliğinde üyelikten çıkma ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

Genellikle aşağıdaki durumlar meydana geldiğinde üyelikte çıkartılırsınız:

 • Bizzat ve isteyerek üyelikten çekilmek
 • Ölüm meydana gelmesi
 • Tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin sona ermesi
 • Meslek birliğinin kararı ile üyelikten çıkarılmak

Yukarıdaki durumların yanı sıra üyelik uyuşmazlığı da meydana gelmektedir. Genellikle üyelik uyuşmazlığı durumu olduğunda sinema eserleri alanında kurulan federasyon ile karara bağlanacaktır. Ancak federasyon kurulmamış ise bakanlık kararı ile sorununuz çözümlenecektir. Bunların aksi durumda gerçekleşen olaylarda ise birliğin genel kurulu tarafından sonuçlanır.

Üyelikten çekilme veya sona erme meydana geldiğinde genellikle aşağıdakiler olur:

 • Üyelikten çekilmek istediğinizde yazılı olarak başvuru yapmanız gerekecektir. Bu olduğunda ayrıca üyeliğiniz sona erer.
 • Ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, çekilme ve çıkartma gibi durumlar meydana geldiğinde ise üyelik kaydı Yönetim kurulu kararı ile defterden silinecektir.
 • Ancak üyeliği sona eren kişilerin yetki belgelerinin sonuncusu bitene kadar birlik ile sorumlulukları devam edecektir.

Üyelikten çıkartma kararınız olursa aşağıdaki durumlar nedeniyle gerçekleşmiştir:

 • Eylem ve davranışların kasıtlı olarak birlik çalışma ve amaçlarına engel olacak biçimde olması
 • Sözleşmelerde geçen, yazılı bildiriye rağmen bir yıl boyunca üyelik ödentilerini vermeyenler
 • Davranışlarını yetki belgesine aykırı olarak yazılı uyarıya rağmen sürdürmek
 • Özür sunmadan üç defa genel kurul toplantısına katılmamak (asil üyeler için)

Yukarıdaki durumlar meydana geldiğinde ise asıl ve yararlanan üyeler, yönetim kurulu önerisi, hassasiyet kurulusu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyeler bu durumdan noter aracılığı ile yedi gün içerisinde haber almaktadır. Ayrıca üyelikten çıkartılma kararı olsa bile yargı yolu açık olduğu unutulmamalıdır.

SİNEBİR Eser Veri Tabanına Nasıl Ulaşılır?

SİNEBİR eser veri tabanı meslek birliğine üye olan kişilerin eserlerinin kayıtlı olduğu bölümdür. Bu alanda özellikle film yapımcıların eserlerine yer verilerek bilgi sağlanmayı amaçlanmıştır. Sağlan bilgiler, bilgilendirme kapsamında olup herhangi bir resmi evrak yerine geçmemektedir.

Ancak resmi evrak olarak kullanmak istediğinizde ilgili meslek birliği kuruluşuna giderek izin almanız gerekmektedir.

Aşağıda SİNEBİR eser veri tabanına dair adımlara yer verilmiştir:

 • Öncelikle mobil veya web tarayıcınızı kullanarak ‘Sinebir’ aramasını yapınız ve kuruluşun sitesine ulaşın.
 • Meslek birliğinin ana sayfasına ulaşın ve URL’nin doğru olduğuna emin olun.
 • Ardından ana sayfada bulunan ve en yukarıdaki menüden ‘Hukuk’ kısmına tıklayarak ‘Eser Veritabanı’ bölümüne bir kez tıklayın.
 • İlgili bölüme ulaştıktan sonra otomatik olarak sayfaya yönlendireceksiniz ve bu alanda ‘Eser veritabanı için tıklayınız’ yazısına bir kez tıklayın.
 • Bu alan sizi (https://eser.telifhaklari.gov.tr/search) URL’ye yönlendirmesini yapacaktır.
 • Sayfaya ulaştığınızda; Tür yerine 10 farklı alandan birini seçin (örn. Sinema Yapımı), Yılı seçin (örn. 2012), Arama kriterini (seçin veya boş bırakın), biliyorsanız eğer Eser Adı, Hak sahibi ve yapımcı adı bilgilerini giriniz.
 • Son olarak bilgi amaçlı olarak ‘Arama Yap’ butona tıklayın; ilgili listeye ulaşacaksınız.

SİNEBİR Birlik Organları Nelerdir?

Her meslek birliği kuruluşunda olduğu gibi SİNEBİR içinde de birlik organları bulunmaktadır. Birlik organları eseriniz ile ilgili işlemleri yöneten ve korumak için oluşturulan farklı dallara ayrılmış bölümlerdir. Çok çeşitli alanlarda hizmet yaparak, kişi, tüzel, devlet veya diğer kurumların nezdinde gerçekleşen şeffaf yapıdadır.

SİNEBİR birlik organları aşağıdaki gibidir:

 • Hassasiyet Kurulu
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Teknik-Bilim Kurulu
 • Genel Kurul
 • Yönetim Danışma Kurulu

SİNEBİR Genel Kurul Ne Yapar?

Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği veya kısa adıyla SİNEBİR genel kurulu asıl üyelerden oluşmakla birlikte aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

 • Yönetim kurulunun hesaplarını inceleyerek, ibra etmekle sorumludur.
 • Yönetim danışma kuruluna ihtiyari olarak Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçmek
 • Bütçe tasarısı hakkında görüşme yaparak karara bağlamak
 • Üyelik nitelikleri ile bağlantılı kural ve ölçütleri belirlemek
 • Genel kurul tarafından öngörülen raporları inceleyerek karar bağlamak
 • Üyelik türü ile ilgili uyuşmazlıkları karara bağlamak
 • Tahsil olunacak olan tazminat ve ücretlerin birlik payı ile yıllık, giriş ödentisini belirlemek
 • Federasyon Genel Kurulu’na katılacak temsilciler seçilmesi ve katılma kararlarının alınması
 • Şube açılıp kapatılmasını Merkez Müdürlüğü ile karar vermek
 • Meslek birliğine üye olan kişilerin eserlerinin izinsiz kullanım sonucu ortaya çıkabilecek tedbirleri almak
 • Taşınmaz malların satılması, alınması ve bunlar üzerinden hakların tesis edilmesi adına Yönetim Kurulu’na yetki vermek
 • Meslek birliği ile ilgili aynı faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara katılımının sağlanması ya da işbirliği yapılması adına kararların alınması

SİNEBİR Yönetim Kurulu Ne Yapar?

Bünyesine en az dört üye bulunan, iki yıl süresinde gizli oy ile seçilen Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulunun aşağıdaki gibi görev ve yetkileri bulunmaktadır:

 • Genel Kurula bütçeyi hazırlayarak sunmak
 • Üyeliği devam eden eser sahiplerinin ortak çıkarlarını koruyarak haklarına tecavüz durumunda hak idaresi ve takibi için çalışmalar yaparak ilgili yerlere başvurmak
 • Meslek birliğinde yer alan merkez ve çalışan personelleri belirlemek, görevlerini sona erdirmek, ücret, sosyal hak ve çalışma esaslarına ilişkin diğer hususları belirlemek
 • Genel Kurula meslek birliği tarafından hazırlanan değişikli hazırlayarak sunmak
 • Meslek birliğinin almış olduğu birlik payının tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek kısmını belirlemek, tarifeler yapmak ve Genel Kurul’a iletmek
 • Yararlanan üyelik ile asıl üyelerinin başvurularını karara bağlamak
 • Herhangi bir eserde birden fazla hak sahibi olduğunda anlaşmazlık olmaması için ücret dağıtımına ilişkin yönergeleri düzenleyerek Genel Kurula iletmek
 • Genel Kurula merkezin, şubenin çalışma işleyişi hakkında hak izlemeye yönelik yönergeleri hazırlayarak sunmak
 • Meslek birliğince yapılacak etkinlikleri kuruluş amaçları ile ilişkili olarak Bakanlıkla işbirliği halinde bildirmek
 • Kendi üyelerinin haklarının tecavüzüne ilişkin durumlar olduğunda kanunda belirtilen maddelere göre şikayet yetkisini kullanmak
 • Birlik ile ilgili izleyeceği haklar için eser sahibine yardımcı olmak için sözleşme tiplerini ilgililer ile yapacağı şekilde hazırlamak
 • 3 gün içerisinde Bakanlığa Denetleme Kurulu raporları ve Genel Kurul kararlarını bildirmek
 • Meslek birliğinde yer alan değişiklik önerilerine dikkate alarak Genel Kurula hazırlayarak sunmak
 • Birlik tüzüğü ve mevzuat ile ilgili diğer durumları yerine getirmek

SİNEBİR Ekşi

Türkiye’nin en önemli sosyal medya sitelerine benzer şekilde insanların haberleşmelerini ve tecrübelerini aktardığı web sitesi olma özelliğini ekşi sözlük sağlamaktadır. Özellikle SİNEBİR Ekşi olarak araştırma yapan insanlar, kuruluşla ilgili bilgilere ulaşmak istemektedir. Tıpkı SESAM birliğinde olduğu gibi insanlarda bu web sitesi üzerinde araştırmalarını sorgulamak kaydıyla yapmıştır.

Meslek birliği ile alakalı herhangi bir bilgi 2023 yılında bulunmazken diğer kaynaklarda benzer kuruluşlar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

SİNEBİR İletişim

SİNEBİR İletişim

Sinema türünde eserleriniz olduğunda meslek birliğine üye olmanın yanında iletişimde kalmakta önemli olacaktır. Özellikle SİNEBİR üyeliğini tamamlamak isteyenler ile ilk defa üye olacak kişiler birliğin iletişim adreslerini merak etmektedir. SİNEBİR iletişim adreslerine ulaşmanın birkaç farklı yolu olmakla birlikte açık olan iletişimlerini de kullanabilirsiniz.

SİNEBİR’e iletişime geçmek için kullanılacak adresler aşağıdaki gibidir:

 • SİNEBİR Telefon: Üye olacak kişiler ile üyelerin iletişim kurmak için telefon ile aramak istediklerinde 0533 214 23 45 nolu numarayı kullanabilirler.
 • SİNEBİR Adres: Telefon etmek istemediğinizde veya direkt olarak adresini ziyaret etmek istediğinizde ‘Asmalı Mescit Mahallesi. Asmalı Mescit Caddesi.NO 3 Kat 2 Daire 4 Beyoğlu/ İstanbul’ adresini kullanabilirsiniz.
 • İletişim formu: Telefon ve adrese ek olarak bir form aracılığıyla kuruluşa ulaşma isteyenler ‘SİNEBİR İletişim’ sayfasını kullanarak ulaşabilmektedir.

İletişime geçmeniz bir yolu olan ‘İletişim Formu’ kullanmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

 • İlk olarak web site tarayıcı veya mobil tarayıcınız üzerinden SİNEBİR web sitesini bulunuz.
 • Meslek birliğinin kuruluş ana sayfasına ulaşın ve URL’nin (https://sinebir.org.tr/) doğru olduğundan emin olunuz.
 • Ardından en yukarıda bulunan menünün soldan baştaki ‘İletişim’ kısmına bir kez tıklayın
 • Bölüme tıklamanız ardından ilgili sayfa iletişim kısmına gönderecktir.
 • Bu alanda bulunan ‘İletişim Formu’ yazısının hemen altında bulunan; Ad Soyad, E-posta ve Mesaj kısımlarını doldurarak ‘Gönder’ tuşuna bir kez basın.

SİNEBİR meslek birliğine ulaşmak belirli saatlerde çalıştığından geç geri dönüşler yapabilir. Bu gibi durumların en az yaşanması adına Müzik Dağıtım iletişim adresleri üzerinden 7/24 destek sağlayabilirsiniz.